Konwerter Unixowego Znacznika Czasu Epoch

Konwerter czasu dla uniksowego formatu znacznika czasu epoch. Konwersja do lokalnej daty i godziny, konwersja lokalnej daty i godziny do formatu uniksowego znacznika czasu, obliczanie różnicy czasu.

Bieżący czas jako unixowy znacznik czasu ilość sekund od 1 Stycznia 1970 (UTC)

Konwertuj pomiędzy datą a unixowym znacznikiem czasu

Wpisz datę i czas
Unixowy znacznik czasu
Zmień znacznik czasu o
Czas lokalny
Czas UTC
ISO 8601, RFC 3339
RFC 822, 1036, 1123
RFC 2822

Różnica pomiędzy dwoma unixowymi znacznikami czasowymi

1 znacznik czasowy
2 znacznik czasowy
Różnica między 1 a 2
Czytelny format

Co to jest czas epoch?

Unixowy znacznik czasu epoch (lub czas uniksowy, czasu POSIX lub znacznik czasu Unix) to liczba sekund, jakie minęły od 1 stycznia 1970 roku (północ UTC/GMT), nie licząc sekund przestępnym (w formacie ISO 8601: 1970-01-01T00:00:00Z).

Mówiąć wprost, unixowy znacznik czasu epoch odpowiada wartości 0 (północ 1/1/1970), ale mianem "epoch" często określa się po prostu czas Unixowy.

Niektóre systemy informatyczne zapisują daty epoch w formacie oznaczonych 32 bitowych wartości liczbowych (integer), co może spowodować problemy po dacie 19 stycznia 2038 roku, gdy wartość ta wyniesie z powrotem 0 (znanej jako Problem Roku 2038 lub Y2038).

Masz pytania?

Jeśli chciałbyś zapytać o cokolwiek dotyczącego Unixowego Konwertera Czasu, coś jest niejasne lub chciałbyś jakichś ulepszeń napisz do mnie. Z chęcią odpowiem na każde pytanie.