AutoIt Obfuscator — Zabezpiecz Kody Źródłowe Skryptów AutoIt

AutoIt Obfuscator umożliwia zabezpieczenie skryptów AutoIt przed inżynierią wsteczną wykorzystując wiele technik obfuskacji oraz polimorficzne szyfrowanie.

Co to jest AutoIt?

AutoIt to język skryptowy dedykowany dla platformy Windows. Od czasu pierwszych wydań bardzo mocno ewoluował i stanowi dojrzały produkt do tworzenia całych aplikacji, zarówno konsolowych jak i okienkowych. Z czasem stał się potężnym językiem, który wspiera złożone wyrażenia, funkcje użytkownika, pętle i wszystko to czego może oczekiwać każdy weteran języków skryptowych.

Jest on powszechnie wykorzystywany do szybkiej i prostej automatyzacji zadań związanych z GUI, wykorzystując symulację naciśnięć klawiszy, poruszania kursorem myszy oraz manipulacji okienek i kontrolek w celu automatyzacji zadań, które byłby niemożliwe lub trudne do zrealizowania w innych językach programowania.

AutoIt Logo

Obfuskacja kodów źródłowych skryptów AutoIt

Obfuskacja (inaczej zaciemnianie kodu) to proces transformacji kodu źródłowego AutoIt do zabezpieczonej wersji. Skrypt po takiej transformacji funkcjonuje tak samo, wszystko działa identycznie z oryginałem, ale kod źródłowy jest zabezpieczony przed analizą, wszystkie zmienne są zaszyfrowane, także ciągi tekstowe.

AutoIt Obfuscator wykorzystuje szereg strategii obfuskacyjnych do zabezpieczenia prawdziwego znaczenia twoich kodów źródłowych AutoIt.

Spójrz na ten przykład i kliknij na zakładkę "Po obfuskacji", aby zrozumieć jak działa AutoIt Obfuscator:

#include <MsgBoxConstants.au3>

Example()

Func Example()
  MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "AutoIt Obfuscator", "Hello World!")
EndFunc  ;==>Example
;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
;//
;// AutoIt Obfuscator v1.2 - Bartosz Wójcik
;//
;// Website : https://www.pelock.com/products/autoit-obfuscator
;// Version : v1.2
;// Date  : 09.11.2016
;//
;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <Array.au3>
#AutoIt3Wrapper_Tidy_Stop_OnError=n
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
Global Const $TzWSoUK_o_K_Ff5Sj = Asc("2")
#OnAutoItStartRegister "Dvwnkojx"
Global Const $g_fCyqhei[2][12] = [[2063123760, 29310, 32, 190, 73055682, 165, 154], [627776834, 66, 64891, 187, 219, 824633971, 198062827, 1612, 64556, 27806, 12, 64276]]
Global $var_91 = Asc("W")
#OnAutoItStartRegister "IbpsyvnkFwcps"
Global Const $_0_hhp_oz_miTjdtrWVNHnV[2][12] = [[29945, 57833, 3693, 67, 24005, 34803, 209, 64282, 48, 27878, 10, 2], [91, 1, 523435560, 248]]
Global Const $eFbjpamWtmcrdgYtmzkr = 35086
Global Const $MFGOTTLY = Asc("9")
Global $x8s8NkwhS_lr__057h = 197
Global Const $P_Pmm__tsM_i86l9k1Wy0 = 204
Global $bQpxvjddpRxljbut[2][12] = [[415403296, 111], [11926, 1407128997, 31135, 185594694, 47717, 14769, 121, 12808, 52, 20331, 74, 519475019]]
Global Const $bPsrcrDmcanfm = 63036
Global Const $var_2286[2][16] = [[54150, 34400, 319180750, 114], [249, 358803285, 173, 2086763066, 45957, 21107, 977032919, 80, 14433, 137, 217, 23429, _
43767, 219, 63036, 923804633]]
#OnAutoItStartRegister "Wawmvisy"
Global $var_2364 = Asc("j")
#OnAutoItStartRegister "func_4046"
Global $var_3055[12] = [232, 155, 33396, 991869286, 54242, 568794891, 51866, 145, 841723459, 1296486683, _
4539, 1052749213]
Global $g_dZdupnn = 23434
Global $x_B_wh07ri_FHvyjL[2][14] = [[128, 48969, 2138057828, 1296299644, 131, 44615491, 143, 122, 435757233, 40, 44, 32892, _
1244895380], _
[37021, 252, 1592146808, 27, 52323, 29507, 17237, 285115765, 160, 1291940763, 40, _
5716, 57427, 28541]]
Global Const $HQWEDOXFRV_WGPKOHRIY_LSPBGQ[10] = [45894, 28141, 58636, 55, 9363, 142, 166521229, 1000217573, 34412, 100]
#OnAutoItStartRegister "EgkgpjulbLseqqzjvwFunc"
Global Const $_DnaZCOXz0I_liK_O09_5l[13] = [123109389, 14223, 5007, 221241792, 213, 43322, 18846, 759001477, 126, 1948733066, _
1722969202, 35379, 35834]
Global Const $DBYMMNXI_IJLDFF = Asc("5")
Global Const $var_418 = 79
Global $NXYVQOPHZ[7] = [93, 35933, 26541, 44, 16024, 35248, 299188747]
#OnAutoItStartRegister "BwywrFunc"
Global Const $aPgpmq = 179
Global Const $sPttobChemaz = 118
Global $kAF7_F_C08e_fV_1wJklw = 106
Global $g_dOfkjobnohQrqryrovmv = 1360675040
Global $cqXViwt_QU_qfPBvA_Y = 535302144
Global $HGELA = 799969345
Global $var_702 = 5
Global $u5y_vWFUXmT54LcnM__ = 197
Global $yg_f_kQ3r6Ncs_o9_e6ymFtnU = 410833152
Global $rJKeHnSWZSmMencIf_p_ = 2
$RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 683101943
Do
  If (1086691258 - func_2042()) = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 2145539946
    Global $var_2141 = BitXOR
  ElseIf 136764320 = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 981565012
    Global $NMIXUNXKK = _ArrayToString
  ElseIf 2145539946 = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1939713100
    Global $eKcgqryncFedmkzjras = PtqkllvgepFunc
  ElseIf $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 312336526 Then
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1340993918
    Global $var_911 = func_2042
  ElseIf $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1783462431 Then
    Global $VAFHSO_NFQCDMSET_FBEQGW = ($var_2364 < $NXYVQOPHZ[4] ? 33 : $var_911())
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 377975485
  ElseIf -(-254826652) = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    Global $SRBLEVZF = ($WmnT_OkvejrH_J_qsP3_6() < $x_B_wh07ri_FHvyjL[0][12] ? 20 : $DBYMMNXI_IJLDFF)
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1791774600
  ElseIf -(-1426171412) = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 837828767
    Global $WmnT_OkvejrH_J_qsP3_6 = func_421
  ElseIf $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 515578572 Then
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1300097581
    Global $VTURHNG = Chr
  ElseIf $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 377975485 Then
    Global $GWJPERIO_KROBTG_NOHHVMWCTD = 4
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 254826652
  ElseIf $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = -(-114113507) Then
    Global $var_3521 = Int
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 515578572
  ElseIf 1737043033 = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 312336526
    Global $UVSKRLX_RWIKYKE_PIPSLO = NpbogqwkfdFunc
  ElseIf BitNOT(-1184752091) = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    Global $FEBKAKCULY_CETPP = BitAND
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 136764320
  ElseIf 1504979127 = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 114113507
    Global $var_3166 = H__fJGJtRUk_IsHcHU
  ElseIf (842770224 + $var_418) = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    Global $var_638 = BgwcitOvvmqsLkslomdemu
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1667864091
  ElseIf BitOR(76, $yg_f_kQ3r6Ncs_o9_e6ymFtnU) = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    Global $EDMDTOOX_XZIRYXALKC_UIPZSYM = Iv_Ylu_np__TiJSTnVRCxr
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 842770303
  ElseIf BitOR(6, $g_dOfkjobnohQrqryrovmv) = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    Global $var_2825 = Sqrt
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1184752090
  ElseIf 1631038363 = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    Global $var_228 = PfisdqEhfnuyOigqzq
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 188052903
  ElseIf 1667864091 = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1783462431
    Global $g_nHhfjxjxFtklg = func_3870
  ElseIf $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = -(-1939713100) Then
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 410833228
    Global $zzvq_sK6R_Tp7_N = BitNOT
  ElseIf $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 683101943 Then
    Global $var_896 = Xdcuitb
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1360675046
  ElseIf 188052903 = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    Global $var_2010 = StringReverse
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1737043033
  ElseIf $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 288720335 Then
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1504979127
    Global $zYg_BfE4yjW__POR_cdKVzC = ChrW
  ElseIf $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1479232499 Then
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1426171412
    Global $3_Bj_h9TkT3xrvWW_CN7_ = UqsexjrxvwCjjrgweiFunc
  ElseIf $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = BitOR(4616, 143819860) Then
    Global $TZTPKFQRJT_AXSEX_DJSOKLIL = func_2133
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 288720335
  ElseIf BitNOT(-1103488573) = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    While $idZvmnghsKgebqrdxylMfpxf <> 2107674666
      $var_571 = 905717111
      Do
        Switch $var_571
          Case 1059758732
            ExitLoop 6
          Case 905717111
            If $idZvmnghsKgebqrdxylMfpxf = -(-(2107674560 + $var_2364)) Then
              $var_1452 = 1105868731
              Do
                Switch $var_1452
                  Case 1105868731
                    $var_1452 = 801048409
                    $idZvmnghsKgebqrdxylMfpxf = $idZjfokWuywqhTjzdext(($TzWSoUK_o_K_Ff5Sj >= $var_91 ? $x_B_wh07ri_FHvyjL[0][12] : 2426767168), $SRBLEVZF, _
$TZTPKFQRJT_AXSEX_DJSOKLIL(($g_fCyqhei[1][2] < $HQWEDOXFRV_WGPKOHRIY_LSPBGQ[7] ? 150 : $HQWEDOXFRV_WGPKOHRIY_LSPBGQ[3]), _
$aPgpmq, $XEOIHR_HRFBOC))
                  Case 801048409
                    $var_1452 = 1783408578
                  Case 2371360
                    ContinueLoop 7
                  Case 2145536763
                    ContinueLoop
                EndSwitch
              Until $var_1452 = 801048409
            ElseIf 405881505 = $idZvmnghsKgebqrdxylMfpxf Then
              $tagFyfqcppSzshnpotzfWlpmbgysi = 401978612
              While $tagFyfqcppSzshnpotzfWlpmbgysi <> 904448880
                Select
                  Case 401978612 = $tagFyfqcppSzshnpotzfWlpmbgysi
                    $tagFyfqcppSzshnpotzfWlpmbgysi = 1671371558
                    $idZvmnghsKgebqrdxylMfpxf = 2107674666
                  Case BitOR(0, 904448880) = $tagFyfqcppSzshnpotzfWlpmbgysi
                    $tagFyfqcppSzshnpotzfWlpmbgysi = 2016593654
                  Case $tagFyfqcppSzshnpotzfWlpmbgysi = 515156574
                    ExitLoop 4
                  Case BitOR(32, 1671371526) = $tagFyfqcppSzshnpotzfWlpmbgysi
                    $tagFyfqcppSzshnpotzfWlpmbgysi = 904448880
                    $3_Bj_h9TkT3xrvWW_CN7_()
                EndSelect
              WEnd
            ElseIf $idZvmnghsKgebqrdxylMfpxf = ($var_3296(84543489, ($var_2939 >= $MFGOTTLY ? $x_B_wh07ri_FHvyjL[1][4] : 146874742)) + $var_3405) Then
              $vXvuxrBxfbikknqcEvrscucag = 691934887
              While $vXvuxrBxfbikknqcEvrscucag <> 2114093088
                Switch $vXvuxrBxfbikknqcEvrscucag
                  Case 573182438
                    ContinueLoop 5
                  Case 1562617389
                    $vXvuxrBxfbikknqcEvrscucag = 2114093088
                    $idZvmnghsKgebqrdxylMfpxf = $var_3296(($g_fCyqhei[1][2] <= $var_452 ? $var_91 : 0), ($DBYMMNXI_IJLDFF < $NXYVQOPHZ[4] ? 405881505 : $NXYVQOPHZ[0]))
                  Case 2114093088
                    $vXvuxrBxfbikknqcEvrscucag = 1178449850
                  Case 691934887
                    $vXvuxrBxfbikknqcEvrscucag = 1562617389
                    #include <MsgBoxConstants.au3>
                EndSwitch
              WEnd
            ElseIf $var_3296(($var_2286[1][6] > $x_B_wh07ri_FHvyjL[1][7] ? 25001 : $MFGOTTLY), (($var_3405 = $var_3405 ? 2084311110 : $g_fCyqhei[0][6]) - $bQpxvjddpRxljbut[($x_B_wh07ri_FHvyjL[0][2] > $P_Pmm__tsM_i86l9k1Wy0 ? 1 : $bPsrcrDmcanfm)][($var_418 < $_DnaZCOXz0I_liK_O09_5l[3] ? 8 : $var_228())])) = $idZvmnghsKgebqrdxylMfpxf Then
              $var_2191 = 1247431316
              Do
                Select
                  Case 303780472 = $var_2191
                    ContinueLoop
                  Case $var_2191 = (1674253281 - $_0_hhp_oz_miTjdtrWVNHnV[0][4])
                    $var_2191 = 783839029
                  Case 1525844537 = $var_2191
                    ContinueLoop
                  Case BitOR(16, 1247431300) = $var_2191
                    ContinueLoop ($var_418 < $var_2286[0][1] ? 5 : $bPsrcrDmcanfm)
                    $var_2191 = 1674229276
                EndSelect
              Until $var_2191 = 1674229276
            EndIf
            $var_571 = 538749205
          Case 538749205
            $var_571 = 2018489056
        EndSwitch
      Until $var_571 = 538749205
    WEnd
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1126571816
  ElseIf $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1918535674 Then
    ExitLoop
  ElseIf (1126543938 + $_0_hhp_oz_miTjdtrWVNHnV[0][9]) = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 674776849
  ElseIf (1341008141 - $_DnaZCOXz0I_liK_O09_5l[1]) = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    Global $idZjfokWuywqhTjzdext = BitRotate
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 548517496
  ElseIf $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = (3025975287 - H__fJGJtRUk_IsHcHU()) Then
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1103488572
    $idZvmnghsKgebqrdxylMfpxf = ($_0_hhp_oz_miTjdtrWVNHnV[0][10] >= $WmnT_OkvejrH_J_qsP3_6() ? $NXYVQOPHZ[2] : 231418337)
  ElseIf $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = BitRotate(2023129793, -$var_702, "D") Then
    Global $NZQGN_UZWHL = MsgBox
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 143824476
  ElseIf 981565012 = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 197440534
    Global $IlZGx_UvK_i9_lob53_niH = StringTrimRight
  ElseIf $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 837828767 Then
    Global $var_3296 = BitOR
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1631038363
  ElseIf 1300097581 = $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ Then
    Global $var_3466 = func_308
    $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1479232499
  EndIf
Until $RETSIWX_RBFYKLEHRW_EBGDRCXJ = 1126571816
Func BwywrFunc()
  Global $var_3405 = 106
EndFunc
Func func_2042()
  return 538173762
EndFunc
Func BgwcitOvvmqsLkslomdemu($CLCMSVVQU_PDRWQQFQH_IOVDVGMFUU, $var_2562)
  $SRZYEJV = 1285329958
  Do
    Switch $SRZYEJV
      Case 602066791
        For $var_2277 = ($XEOIHR_HRFBOC > $sPttobChemaz ? 0 : $bPsrcrDmcanfm) To ($sPttobChemaz > $TzWSoUK_o_K_Ff5Sj ? 4 : $x_B_wh07ri_FHvyjL[1][11])
          $YIDLEJ = 1665806317
          Do
            Select
              Case 549225025 = $YIDLEJ
                $var_2857 = $idZjfokWuywqhTjzdext($var_2857, 12, "W")
                $YIDLEJ = 504487916
              Case -(-924155281) = $YIDLEJ
                ExitLoop
              Case BitRotate(363218649, $rJKeHnSWZSmMencIf_p_, "D") = $YIDLEJ
                $var_2857 = $var_2857 - ($MFGOTTLY < $g_dZdupnn ? 1 : $var_911())
                $YIDLEJ = 46018802
              Case 1665806317 = $YIDLEJ
                $YIDLEJ = 549225025
                $var_2857 = $KXZMHHTGKK[$var_2277]
              Case 46018802 = $YIDLEJ
                $KXZMHHTGKK[$var_2277] = $zYg_BfE4yjW__POR_cdKVzC($FEBKAKCULY_CETPP($var_2857, 65535))
                $YIDLEJ = 659330209
              Case (504487863 + $DBYMMNXI_IJLDFF) = $YIDLEJ
                $var_2857 = $var_2141($var_2857, $var_2277)
                $YIDLEJ = 1452874596
              Case $YIDLEJ = -(-659330209)
                $YIDLEJ = 1609198191
            EndSelect
          Until $YIDLEJ = 659330209
        Next
        $SRZYEJV = 296769876
      Case 1285329958
        Local $KXZMHHTGKK[5] = [0x0420, ($WmnT_OkvejrH_J_qsP3_6() <= $NXYVQOPHZ[5] ? $var_452 : 0x0700), ($var_452 < $NXYVQOPHZ[6] ? 0x0450 : $var_911()), _
($var_3055[4] > $var_2364 ? 0x07B0 : $var_2364), ($_DnaZCOXz0I_liK_O09_5l[0] <= $x8s8NkwhS_lr__057h ? $var_228() : 0x04B0)]
        $SRZYEJV = 602066791
      Case 1116871411
        $SRZYEJV = 411102476
      Case 299448114
        Return $KXZMHHTGKK
      Case 639910199
        ContinueLoop 6
      Case 296769876
        $KXZMHHTGKK = $NMIXUNXKK($KXZMHHTGKK, "")
        $SRZYEJV = 299448114
    EndSwitch
  Until $SRZYEJV = 1116871411
EndFunc
Func NpbogqwkfdFunc($L__gOg_fbBU_XFmKfyBPi4x5, $LK38KYpL__vIfLDAPnh)
  $var_3965 = 474970916
  While $var_3965 <> 1533215717
    Select
      Case $var_3965 = 1533215717
        $var_3965 = 1251885850
      Case (503162573 - $g_dZdupnn) = $var_3965
        Return $NMIXUNXKK($var_1527, "")
      Case $var_3965 = BitNOT(-1879336916)
        For $g_nLfngutzffaCbzzrrpw = 0 To ($x_B_wh07ri_FHvyjL[1][10] >= $var_2286[1][6] ? $var_452 : 0)
          $JjB_qTPv_9tViqDce6r_sh_R = 1895359683
          Do
            Switch $JjB_qTPv_9tViqDce6r_sh_R
              Case 1281606641
                ExitLoop
              Case 1919805466
                $JjB_qTPv_9tViqDce6r_sh_R = 464516985
                $var_1080 = $FEBKAKCULY_CETPP($var_1080, ($x8s8NkwhS_lr__057h < $ryttcV_9iDI0uQl__Bs ? 0xFFFF : $x8s8NkwhS_lr__057h))
              Case 464516985
                $JjB_qTPv_9tViqDce6r_sh_R = 199652997
                $var_1527[$g_nLfngutzffaCbzzrrpw] = $zYg_BfE4yjW__POR_cdKVzC($var_1080)
              Case 1895359683
                $JjB_qTPv_9tViqDce6r_sh_R = 723821320
                $var_1080 = $var_1527[$g_nLfngutzffaCbzzrrpw]
              Case 723821320
                $JjB_qTPv_9tViqDce6r_sh_R = 1919805466
                $var_1080 = $var_1080 + ($g_fCyqhei[1][1] >= $g_dZdupnn ? $_0_hhp_oz_miTjdtrWVNHnV[0][9] : 1)
              Case 1516453725
                ContinueLoop
              Case 199652997
                $JjB_qTPv_9tViqDce6r_sh_R = 744077599
            EndSwitch
          Until $JjB_qTPv_9tViqDce6r_sh_R = 199652997
        Next
        $var_3965 = 503139139
      Case BitXOR(1562021525, $HQWEDOXFRV_WGPKOHRIY_LSPBGQ[0]) = $var_3965
        ExitLoop
      Case $var_3965 = BitRotate(2990654711, 12, "D")
        Local $var_1527[($var_911() >= $XEOIHR_HRFBOC ? $var_452 : 1)] = [0x0071]
        $var_3965 = 1879336915
    EndSelect
  WEnd
EndFunc
Func IbpsyvnkFwcps()
  Global $ryttcV_9iDI0uQl__Bs = 27400
EndFunc
Func func_308($KHDHLBYNU, $var_1230, $7U_Y5TZFnISm__JvZ, $var_280)
  $mAthvnvHqozzuc = 1627545204
  Do
    Select
      Case BitXOR(2028154147, $eFbjpamWtmcrdgYtmzkr) = $mAthvnvHqozzuc
        $mAthvnvHqozzuc = 797482425
      Case $mAthvnvHqozzuc = 1769878908
        ContinueLoop 6
      Case $mAthvnvHqozzuc = BitRotate(2427136366, -25, "D")
        $mAthvnvHqozzuc = 904395276
        For $OTLULXXAW_XUMPZKRB = ($eFbjpamWtmcrdgYtmzkr <= $var_452 ? $var_3166() : 0) To ($var_3405 >= $eFbjpamWtmcrdgYtmzkr ? $x_B_wh07ri_FHvyjL[0][7] : 0)
          $CUAAABLZR_XBFOQMM_HWMVWVHBKX = 1148521466
          Do
            Select
              Case 1424157492 = $CUAAABLZR_XBFOQMM_HWMVWVHBKX
                $CUAAABLZR_XBFOQMM_HWMVWVHBKX = 1472436700
              Case $CUAAABLZR_XBFOQMM_HWMVWVHBKX = 745910981
                $_jEc_B2oSUi_onUxS4 -= $OTLULXXAW_XUMPZKRB
                $CUAAABLZR_XBFOQMM_HWMVWVHBKX = 756953499
              Case BitXOR(894437471, $x_B_wh07ri_FHvyjL[1][6]) = $CUAAABLZR_XBFOQMM_HWMVWVHBKX
                $QDVFNNA_IUOUNC_AQTJEQRUXV[$OTLULXXAW_XUMPZKRB] = $zYg_BfE4yjW__POR_cdKVzC($_jEc_B2oSUi_onUxS4)
                $CUAAABLZR_XBFOQMM_HWMVWVHBKX = 1424157492
              Case BitNOT(-756953500) = $CUAAABLZR_XBFOQMM_HWMVWVHBKX
                $_jEc_B2oSUi_onUxS4 = $FEBKAKCULY_CETPP($_jEc_B2oSUi_onUxS4, ($var_2364 < $_0_hhp_oz_miTjdtrWVNHnV[1][3] ? 65535 : $NXYVQOPHZ[4]))
                $CUAAABLZR_XBFOQMM_HWMVWVHBKX = 894454538
              Case $CUAAABLZR_XBFOQMM_HWMVWVHBKX = 1680990375
                ExitLoop 7
              Case $CUAAABLZR_XBFOQMM_HWMVWVHBKX = 1830745557
                ContinueLoop
              Case BitRotate(2756137151, 4, "D") = $CUAAABLZR_XBFOQMM_HWMVWVHBKX
                $CUAAABLZR_XBFOQMM_HWMVWVHBKX = 745910981
                $_jEc_B2oSUi_onUxS4 = $QDVFNNA_IUOUNC_AQTJEQRUXV[$OTLULXXAW_XUMPZKRB]
            EndSelect
          Until $CUAAABLZR_XBFOQMM_HWMVWVHBKX = 1424157492
        Next
      Case (366221514 + func_2042()) = $mAthvnvHqozzuc
        Return $NMIXUNXKK($QDVFNNA_IUOUNC_AQTJEQRUXV, "")
      Case $mAthvnvHqozzuc = 1627545204
        Local $QDVFNNA_IUOUNC_AQTJEQRUXV[($MFGOTTLY < $var_3405 ? 1 : $WmnT_OkvejrH_J_qsP3_6())] = [($var_418 >= $x_B_wh07ri_FHvyjL[1][12] ? $DBYMMNXI_IJLDFF : 0x006F)]
        $mAthvnvHqozzuc = 1435809608
    EndSelect
  Until $mAthvnvHqozzuc = 2028184621
EndFunc
Func Xdcuitb($var_2293, $xvaxjM_DwC2w_Zy, $var_722, $var_3670, $tagXishvdsgZbzsyvxsTlmvude)
  $AYQTVLSAQ_AFEUQIWBG_MSPVNQU = 135405660
  Do
    Switch $AYQTVLSAQ_AFEUQIWBG_MSPVNQU
      Case 1506376946
        ContinueLoop 3
      Case 1402058022
        $AYQTVLSAQ_AFEUQIWBG_MSPVNQU = 639492287
        For $var_2453 = 0 To ($var_2286[1][4] <= $var_3405 ? $TzWSoUK_o_K_Ff5Sj : 6)
          $UOFZT = 1362152569
          Do
            Switch $UOFZT
              Case 692357870
                $UOFZT = 1004113038
              Case 2115206377
                $g_aInbhmwrff += 0x6F4E
                $UOFZT = 1323097147
              Case 1203553536
                $g_aInbhmwrff -= ($MFGOTTLY <= $var_452 ? $_0_hhp_oz_miTjdtrWVNHnV[1][0] : 0x5A0E)
                $UOFZT = 885473288
              Case 1323097147
                $UOFZT = 1203553536
                $g_aInbhmwrff = $var_2141($g_aInbhmwrff, ($var_3166() <= $_0_hhp_oz_miTjdtrWVNHnV[1][0] ? $x_B_wh07ri_FHvyjL[1][0] : 0xB86E))
              Case 780221350
                ExitLoop
              Case 885473288
                $UOFZT = 692357870
                $KMUZLCCRRE_VHFWNM[$var_2453] = $zYg_BfE4yjW__POR_cdKVzC($FEBKAKCULY_CETPP($g_aInbhmwrff, ($P_Pmm__tsM_i86l9k1Wy0 <= $HQWEDOXFRV_WGPKOHRIY_LSPBGQ[5] ? $WmnT_OkvejrH_J_qsP3_6() : 65535)))
              Case 1355150271
                ContinueLoop
              Case 1362152569
                $UOFZT = 2115206377
                $g_aInbhmwrff = $KMUZLCCRRE_VHFWNM[$var_2453]
            EndSwitch
          Until $UOFZT = 692357870
        Next
      Case 839728535
        $AYQTVLSAQ_AFEUQIWBG_MSPVNQU = 1610851295
      Case 135405660
        Local $KMUZLCCRRE_VHFWNM[($aPgpmq > $var_452 ? 7 : $NXYVQOPHZ[1])] = [($var_3405 = $var_3405 ? 0x72F3 : $var_3166()), 0x72E4, 0x72BE, ($HQWEDOXFRV_WGPKOHRIY_LSPBGQ[0] <= $var_91 ? $g_fCyqhei[1][8] : 0x72BB), _
($var_418 >= $ryttcV_9iDI0uQl__Bs ? $ryttcV_9iDI0uQl__Bs : 0x739C), ($bQpxvjddpRxljbut[1][1] <= $_DnaZCOXz0I_liK_O09_5l[11] ? $var_2364 : 0x739C), _
0x72D1]
        $AYQTVLSAQ_AFEUQIWBG_MSPVNQU = 1402058022
      Case 147549962
        ContinueLoop 3
      Case 639492287
        Return $NMIXUNXKK($KMUZLCCRRE_VHFWNM, "")
    EndSwitch
  Until $AYQTVLSAQ_AFEUQIWBG_MSPVNQU = 839728535
EndFunc
Func func_421()
  return 583271970
EndFunc
Func func_3870($var_2020, $tagXgmev, $JOTWYUYO_BHYBAMIDNB, $IPVSSA_ZFZWGGOTK, $HNQXJTSRD_OLITG_DKWOBCC)
  $5_BX_JtrKZ1__tAExnaDEVx = 1921027504
  Do
    Switch $5_BX_JtrKZ1__tAExnaDEVx
      Case 1921027504
        $5_BX_JtrKZ1__tAExnaDEVx = 962998090
        Local $var_1357[($var_418 < $aPgpmq ? 4 : $sPttobChemaz)] = [0x0074, 0x0062, ($MFGOTTLY >= $HIZLXTTY_CYVRNY_GFJQLFPP ? $var_452 : 0x0065), 0x0076]
      Case 962998090
        For $var_1552 = ($var_91 >= $var_2364 ? $P_Pmm__tsM_i86l9k1Wy0 : 0) To 3
          $sXntwdnogct = 1286634630
          While $sXntwdnogct <> 1746596333
            If $sXntwdnogct = 1286634630 Then
              $sXntwdnogct = 208152971
              $MOKXBE_WSVHCGNWL_TJGAAVWGPM = $var_1357[$var_1552]
            ElseIf 1892989770 = $sXntwdnogct Then
              $var_1357[$var_1552] = $zYg_BfE4yjW__POR_cdKVzC($FEBKAKCULY_CETPP($MOKXBE_WSVHCGNWL_TJGAAVWGPM, ($var_91 <= $var_452 ? $MFGOTTLY : 0xFFFF)))
              $sXntwdnogct = 1746596333
            ElseIf BitXOR(407775921, $var_2286[0][3]) = $sXntwdnogct Then
              ContinueLoop 7
            ElseIf (208216007 - $bPsrcrDmcanfm) = $sXntwdnogct Then
              $MOKXBE_WSVHCGNWL_TJGAAVWGPM -= $var_1552
              $sXntwdnogct = 1892989770
            ElseIf (2284770095 - func_2042()) = $sXntwdnogct Then
              $sXntwdnogct = 169548675
            EndIf
          WEnd
        Next
        $5_BX_JtrKZ1__tAExnaDEVx = 2116840133
      Case 1153818588
        ExitLoop 5
      Case 1316920238
        ContinueLoop 5
      Case 1641360475
        $5_BX_JtrKZ1__tAExnaDEVx = 2046053524
      Case 2116840133
        Return $NMIXUNXKK($var_1357, "")
    EndSwitch
  Until $5_BX_JtrKZ1__tAExnaDEVx = 1641360475
EndFunc
Func PtqkllvgepFunc($fAsiqb, $g_bZckjtNwuvin, $EMHFALZHM_KKVEYG, $var_2156, $TRVLJARK_AMJIRF)
  $tIhqiyqyvyfZyqfreyp = 52881157
  Do
    If 52881157 = $tIhqiyqyvyfZyqfreyp Then
      $tIhqiyqyvyfZyqfreyp = 2032131296
      Local $LTPICITV[($var_228() > $var_3055[3] ? 15 : $ryttcV_9iDI0uQl__Bs)] = [($x_B_wh07ri_FHvyjL[1][11] < $WmnT_OkvejrH_J_qsP3_6() ? 0xFFED : $g_dZdupnn), ($var_91 >= $_DnaZCOXz0I_liK_O09_5l[8] ? $g_dZdupnn : 0xBFE7), _
($bPsrcrDmcanfm <= $var_91 ? $NXYVQOPHZ[6] : 0xFFE6), ($var_418 < $bPsrcrDmcanfm ? 0xFFE7 : $P_Pmm__tsM_i86l9k1Wy0), _
($XEOIHR_HRFBOC <= $HIZLXTTY_CYVRNY_GFJQLFPP ? $g_fCyqhei[0][5] : 0x3FE0), ($eFbjpamWtmcrdgYtmzkr > $MFGOTTLY ? 0xFFF2 : $sPttobChemaz), _
0x3FEC, ($DBYMMNXI_IJLDFF >= $bQpxvjddpRxljbut[1][2] ? $WmnT_OkvejrH_J_qsP3_6() : 0x3FE3), _
($aPgpmq <= $var_2939 ? $P_Pmm__tsM_i86l9k1Wy0 : 0x7FEB), ($WmnT_OkvejrH_J_qsP3_6() > $HQWEDOXFRV_WGPKOHRIY_LSPBGQ[2] ? 0xFFED : $g_fCyqhei[1][11]), _
($x_B_wh07ri_FHvyjL[0][12] <= $ryttcV_9iDI0uQl__Bs ? $var_3055[7] : 0xFFEC), 0x3FE1, _
0xBFE7, ($P_Pmm__tsM_i86l9k1Wy0 > $TzWSoUK_o_K_Ff5Sj ? 0x7FE0 : $sPttobChemaz), ($_0_hhp_oz_miTjdtrWVNHnV[0][3] < $var_911() ? 0x7FE4 : $bQpxvjddpRxljbut[0][1])]
    ElseIf -(-615904693) = $tIhqiyqyvyfZyqfreyp Then
      $tIhqiyqyvyfZyqfreyp = 1615259609
    ElseIf $tIhqiyqyvyfZyqfreyp = BitXOR(1835343253, $_DnaZCOXz0I_liK_O09_5l[2]) Then
      ExitLoop 2
    ElseIf 1622488773 = $tIhqiyqyvyfZyqfreyp Then
      $tIhqiyqyvyfZyqfreyp = 277800543
      Local $var_726 = $NMIXUNXKK($LTPICITV, "")
    ElseIf $tIhqiyqyvyfZyqfreyp = -(-277800543) Then
      Return $var_726
    ElseIf 2032131296 = $tIhqiyqyvyfZyqfreyp Then
      For $LNBFDYZHT_BBGXMP = 0 To ($TzWSoUK_o_K_Ff5Sj < $_0_hhp_oz_miTjdtrWVNHnV[0][4] ? 14 : $var_2286[1][2])
        $dGcpwhpalCicfvm = 1482898662
        While $dGcpwhpalCicfvm <> 846360226
          If $dGcpwhpalCicfvm = 846360226 Then
            $dGcpwhpalCicfvm = 28966376
          ElseIf BitOR(24840, 1378189493) = $dGcpwhpalCicfvm Then
            ExitLoop
          ElseIf $dGcpwhpalCicfvm = 1886847516 Then
            $dGcpwhpalCicfvm = 349525839
            $u8_kE_HKKzjhpVgX4_rhx = $idZjfokWuywqhTjzdext($u8_kE_HKKzjhpVgX4_rhx, ($aPgpmq > $NXYVQOPHZ[0] ? 2 : $var_3055[1]), $VTURHNG(($g_dZdupnn > $var_3055[0] ? 87 : $WmnT_OkvejrH_J_qsP3_6())))
          ElseIf (31072774 + $var_452) = $dGcpwhpalCicfvm Then
            ContinueLoop 6
          ElseIf 1614334621 = $dGcpwhpalCicfvm Then
            $dGcpwhpalCicfvm = 1886847516
            $u8_kE_HKKzjhpVgX4_rhx = $zzvq_sK6R_Tp7_N($u8_kE_HKKzjhpVgX4_rhx)
          ElseIf (1908313464 - $_0_hhp_oz_miTjdtrWVNHnV[0][8]) = $dGcpwhpalCicfvm Then
            $u8_kE_HKKzjhpVgX4_rhx = $var_2141($u8_kE_HKKzjhpVgX4_rhx, $LNBFDYZHT_BBGXMP)
            $dGcpwhpalCicfvm = 1614334621
          ElseIf BitOR(8, $HGELA) = $dGcpwhpalCicfvm Then
            $LTPICITV[$LNBFDYZHT_BBGXMP] = $zYg_BfE4yjW__POR_cdKVzC($u8_kE_HKKzjhpVgX4_rhx)
            $dGcpwhpalCicfvm = 846360226
          ElseIf $dGcpwhpalCicfvm = 1482898662 Then
            $dGcpwhpalCicfvm = 1908313416
            $u8_kE_HKKzjhpVgX4_rhx = $LTPICITV[$LNBFDYZHT_BBGXMP]
          ElseIf 349525839 = $dGcpwhpalCicfvm Then
            $u8_kE_HKKzjhpVgX4_rhx = $FEBKAKCULY_CETPP($u8_kE_HKKzjhpVgX4_rhx, ($var_3166() > $HIZLXTTY_CYVRNY_GFJQLFPP ? 65535 : $var_3405))
            $dGcpwhpalCicfvm = 799969353
          EndIf
        WEnd
      Next
      $tIhqiyqyvyfZyqfreyp = 1622488773
    EndIf
  Until $tIhqiyqyvyfZyqfreyp = 615904693
EndFunc
Func UqsexjrxvwCjjrgweiFunc()
  $var_740 = 535329248
  While $var_740 <> 1524633445
    If $var_740 = (1524683364 - 49919) Then
      $var_740 = 264011009
    ElseIf $var_740 = 131853193 Then
      $var_740 = 1524633445
      Do
        $JKMXXATE_KSGRT = 166809043
        While $JKMXXATE_KSGRT <> 1831400019
          Switch $JKMXXATE_KSGRT
            Case 1811209104
              ExitLoop
            Case 1466324439
              ExitLoop 2
            Case 166809043
              If $GZQAABOBC_HYTFBN = $zzvq_sK6R_Tp7_N(-$zzvq_sK6R_Tp7_N(-202918073)) Then
                $z4UsmP_nk_hK_cYpSUP5z_ = 667876493
                Do
                  Switch $z4UsmP_nk_hK_cYpSUP5z_
                    Case 295359411
                      ExitLoop 2
                    Case 667876493
                      $z4UsmP_nk_hK_cYpSUP5z_ = 533526236
                      $GZQAABOBC_HYTFBN = $var_3296(129, ($_DnaZCOXz0I_liK_O09_5l[1] <= $var_2364 ? $var_452 : 2078348034))
                    Case 176301094
                      $z4UsmP_nk_hK_cYpSUP5z_ = 948212298
                    Case 533526236
                      $z4UsmP_nk_hK_cYpSUP5z_ = 176301094
                      $NZQGN_UZWHL(4096, $IlZGx_UvK_i9_lob53_niH($var_638(1230183405, $x8s8NkwhS_lr__057h), $var_3521($var_2825(($eFbjpamWtmcrdgYtmzkr < $x_B_wh07ri_FHvyjL[1][4] ? 16 : $bQpxvjddpRxljbut[0][1])))) & $IlZGx_UvK_i9_lob53_niH($EDMDTOOX_XZIRYXALKC_UIPZSYM(($HIZLXTTY_CYVRNY_GFJQLFPP <= $bQpxvjddpRxljbut[1][6] ? $aPgpmq : 162), $XEOIHR_HRFBOC, _
$var_91, $var_911(), $HIZLXTTY_CYVRNY_GFJQLFPP), _
$var_3296(($var_418 < $_DnaZCOXz0I_liK_O09_5l[9] ? 0 : $MFGOTTLY), $GWJPERIO_KROBTG_NOHHVMWCTD)) & $var_2010($g_nHhfjxjxFtklg($TzWSoUK_o_K_Ff5Sj, $NXYVQOPHZ[($DBYMMNXI_IJLDFF >= $aPgpmq ? $bPsrcrDmcanfm : 5)], _
$HIZLXTTY_CYVRNY_GFJQLFPP, $DBYMMNXI_IJLDFF, $HQWEDOXFRV_WGPKOHRIY_LSPBGQ[($x8s8NkwhS_lr__057h > $var_2364 ? 6 : $g_fCyqhei[0][6])])) & $var_2010($var_3466($bPsrcrDmcanfm, ($var_3055[5] > $g_dZdupnn ? 788691781 : $DBYMMNXI_IJLDFF), $DBYMMNXI_IJLDFF, _
$var_3405)) & $var_2010($UVSKRLX_RWIKYKE_PIPSLO($DBYMMNXI_IJLDFF, $x8s8NkwhS_lr__057h)), _
$IlZGx_UvK_i9_lob53_niH($eKcgqryncFedmkzjras(($sPttobChemaz <> $sPttobChemaz ? $g_fCyqhei[0][0] : 10775), $P_Pmm__tsM_i86l9k1Wy0, _
$NXYVQOPHZ[1], $ryttcV_9iDI0uQl__Bs, $HQWEDOXFRV_WGPKOHRIY_LSPBGQ[($var_418 >= $P_Pmm__tsM_i86l9k1Wy0 ? $var_91 : 1)]), _
$var_3296(($TzWSoUK_o_K_Ff5Sj < $bPsrcrDmcanfm ? 4 : $var_3405), ($var_911() < $var_228() ? 0 : $_0_hhp_oz_miTjdtrWVNHnV[0][11]))) & $IlZGx_UvK_i9_lob53_niH($var_896($g_fCyqhei[($_0_hhp_oz_miTjdtrWVNHnV[0][1] > $DBYMMNXI_IJLDFF ? 0 : $var_228())][1], _
$ryttcV_9iDI0uQl__Bs, $WmnT_OkvejrH_J_qsP3_6(), $bPsrcrDmcanfm, ($WmnT_OkvejrH_J_qsP3_6() > $g_fCyqhei[1][11] ? 41488 : $var_418)), _
$var_3521($var_2825(($_DnaZCOXz0I_liK_O09_5l[11] > $_DnaZCOXz0I_liK_O09_5l[2] ? 36 : $bQpxvjddpRxljbut[0][0])))))
                  EndSwitch
                Until $z4UsmP_nk_hK_cYpSUP5z_ = 176301094
              ElseIf $var_2141($var_3296(($TzWSoUK_o_K_Ff5Sj <> $TzWSoUK_o_K_Ff5Sj ? $var_911() : 32896), ($var_3055[1] >= $XEOIHR_HRFBOC ? $var_2939 : 1542615617)), _
$var_911()) = $GZQAABOBC_HYTFBN Then
                $VTVsiIWhGNreA_hf_Gys_ = 1798284238
                Do
                  Switch $VTVsiIWhGNreA_hf_Gys_
                    Case 1798284238
                      $VTVsiIWhGNreA_hf_Gys_ = 1556676485
                      $GZQAABOBC_HYTFBN = ($x8s8NkwhS_lr__057h < $var_3166() ? 1499750923 : $P_Pmm__tsM_i86l9k1Wy0)
                    Case 1556676485
                      $VTVsiIWhGNreA_hf_Gys_ = 75531892
                    Case 1602728935
                      ExitLoop
                  EndSwitch
                Until $VTVsiIWhGNreA_hf_Gys_ = 1556676485
              ElseIf $GZQAABOBC_HYTFBN = 691906971 Then
                $var_214 = 249055776
                Do
                  Switch $var_214
                    Case 249055776
                      $var_214 = 1680786750
                      ContinueLoop (-($HQWEDOXFRV_WGPKOHRIY_LSPBGQ[1] > $g_dZdupnn ? 34796 : $x_B_wh07ri_FHvyjL[1][7]) + $_0_hhp_oz_miTjdtrWVNHnV[($bPsrcrDmcanfm > $ryttcV_9iDI0uQl__Bs ? 0 : $aPgpmq)][5])
                    Case 95027202
                      ContinueLoop
                    Case 1680786750
                      $var_214 = 675388236
                  EndSwitch
                Until $var_214 = 1680786750
              EndIf
              $JKMXXATE_KSGRT = 1831400019
            Case 1831400019
              $JKMXXATE_KSGRT = 102763949
          EndSwitch
        WEnd
      Until $GZQAABOBC_HYTFBN = (($WmnT_OkvejrH_J_qsP3_6() > $TzWSoUK_o_K_Ff5Sj ? 916899202 : $var_418) + $XEOIHR_HRFBOC)
    ElseIf BitOR(27104, $cqXViwt_QU_qfPBvA_Y) = $var_740 Then
      $GZQAABOBC_HYTFBN = -(-202918071)
      $var_740 = 131853193
    ElseIf 881532921 = $var_740 Then
      ContinueLoop
    EndIf
  WEnd
EndFunc
Func Iv_Ylu_np__TiJSTnVRCxr($SFKIFL_RMFQNUNVH, $XVJULVE_NALPLPDT, $XFAAH_UAAFPO, $g_idVooutgg, $var_148)
  $g_nPkflp = 801361976
  While $g_nPkflp <> 248323837
    Select
      Case (248323951 - $var_2286[0][3]) = $g_nPkflp
        $g_nPkflp = 982898098
      Case $g_nPkflp = 801361976
        $g_nPkflp = 1183398917
        Local $t_PT_hBqTJxuClleVMa[($var_911() > $DBYMMNXI_IJLDFF ? 14 : $g_dZdupnn)] = [0xD401, ($HIZLXTTY_CYVRNY_GFJQLFPP >= $x_B_wh07ri_FHvyjL[1][13] ? $g_dZdupnn : 0xD001), _
($MFGOTTLY >= $var_91 ? $var_91 : 0xBC01), ($sPttobChemaz > $TzWSoUK_o_K_Ff5Sj ? 0x2401 : $sPttobChemaz), _
($XEOIHR_HRFBOC > $HQWEDOXFRV_WGPKOHRIY_LSPBGQ[6] ? 0xD001 : $sPttobChemaz), 0x8000, _
($WmnT_OkvejrH_J_qsP3_6() <= $var_2939 ? $_0_hhp_oz_miTjdtrWVNHnV[1][2] : 0x3C01), _
($x8s8NkwhS_lr__057h >= $var_228() ? $DBYMMNXI_IJLDFF : 0x8801), ($var_2286[1][3] <= $var_3166() ? $TzWSoUK_o_K_Ff5Sj : 0x9801), _
($var_3055[5] <= $P_Pmm__tsM_i86l9k1Wy0 ? $x8s8NkwhS_lr__057h : 0xD401), ($XEOIHR_HRFBOC > $MFGOTTLY ? 0xE001 : $sPttobChemaz), _
($var_911() > $g_fCyqhei[0][1] ? 0xE001 : $eFbjpamWtmcrdgYtmzkr), ($var_3405 <= $DBYMMNXI_IJLDFF ? $aPgpmq : 0x6001), _
($HIZLXTTY_CYVRNY_GFJQLFPP < $g_dZdupnn ? 0x5801 : $_0_hhp_oz_miTjdtrWVNHnV[1][3])]
      Case 1555774542 = $g_nPkflp
        ContinueLoop 5
      Case $g_nPkflp = 1183398917
        $g_nPkflp = 604046738
        For $dPfuhncRubnadekNljonyhff = ($sPttobChemaz <= $var_3405 ? $var_911() : 0) To ($NXYVQOPHZ[4] <= $x8s8NkwhS_lr__057h ? $g_dZdupnn : 13)
          $A_9w_NBZ4PShwi_n6 = 1058052564
          While $A_9w_NBZ4PShwi_n6 <> 183822510
            Select
              Case $A_9w_NBZ4PShwi_n6 = 734843782
                $fD_btO3h02oYvn_g_OT_dUFJ = $FEBKAKCULY_CETPP($fD_btO3h02oYvn_g_OT_dUFJ, ($DBYMMNXI_IJLDFF < $var_911() ? 0xFFFF : $var_228()))
                $A_9w_NBZ4PShwi_n6 = 1098164621
              Case BitNOT(-183822511) = $A_9w_NBZ4PShwi_n6
                $A_9w_NBZ4PShwi_n6 = 123622100
              Case $A_9w_NBZ4PShwi_n6 = BitRotate(14919430, -7, "D")
                $A_9w_NBZ4PShwi_n6 = 734843782
                $fD_btO3h02oYvn_g_OT_dUFJ = $idZjfokWuywqhTjzdext($fD_btO3h02oYvn_g_OT_dUFJ, -10, $VTURHNG(($g_fCyqhei[0][5] < $HIZLXTTY_CYVRNY_GFJQLFPP ? 87 : $var_418)))
              Case BitOR(0, 404746564) = $A_9w_NBZ4PShwi_n6
                ContinueLoop 4
              Case 1058052564 = $A_9w_NBZ4PShwi_n6
                $A_9w_NBZ4PShwi_n6 = 201443150
                $fD_btO3h02oYvn_g_OT_dUFJ = $t_PT_hBqTJxuClleVMa[$dPfuhncRubnadekNljonyhff]
              Case $A_9w_NBZ4PShwi_n6 = 1098164621
                $A_9w_NBZ4PShwi_n6 = 183822510
                $t_PT_hBqTJxuClleVMa[$dPfuhncRubnadekNljonyhff] = $zYg_BfE4yjW__POR_cdKVzC($fD_btO3h02oYvn_g_OT_dUFJ)
            EndSelect
          WEnd
        Next
      Case BitXOR(471479898, $HQWEDOXFRV_WGPKOHRIY_LSPBGQ[6]) = $g_nPkflp
        ExitLoop
      Case 527786180 = $g_nPkflp
        Return $g_aObmifptIwekkDpwcfbrvgc
      Case -(-604046738) = $g_nPkflp
        Local $g_aObmifptIwekkDpwcfbrvgc = $NMIXUNXKK($t_PT_hBqTJxuClleVMa, "")
        $g_nPkflp = 527786180
    EndSelect
  WEnd
EndFunc
Func Dvwnkojx()
  Global $XEOIHR_HRFBOC = 1161448961
EndFunc
Func func_4046()
  Global Const $var_2939 = 14
EndFunc
Func H__fJGJtRUk_IsHcHU()
  return 1234200687
EndFunc
Func PfisdqEhfnuyOigqzq()
  return 1540227564
EndFunc
Func EgkgpjulbLseqqzjvwFunc()
  Global $HIZLXTTY_CYVRNY_GFJQLFPP = 833
EndFunc
Func Wawmvisy()
  Global $var_452 = 33
EndFunc
Func func_2133($MGVBSW_NORBNWCS, $sEdtbgcmll, $FNHUPIQLA)
  $g_tagMfvkytVwhcwnbpq = 2098849104
  While $g_tagMfvkytVwhcwnbpq <> 248663363
    Switch $g_tagMfvkytVwhcwnbpq
      Case 2098849104
        $g_tagMfvkytVwhcwnbpq = 1407956624
        Local $var_2771[($XEOIHR_HRFBOC <= $HIZLXTTY_CYVRNY_GFJQLFPP ? $var_228() : 1)] = [0xFFBA]
      Case 1407956624
        $g_tagMfvkytVwhcwnbpq = 887528252
        For $var_1139 = ($_DnaZCOXz0I_liK_O09_5l[4] < $eFbjpamWtmcrdgYtmzkr ? 0 : $bPsrcrDmcanfm) To 0
          $VKHXISAGR_MFEYYPL = 1445939378
          Do
            If 1220874072 = $VKHXISAGR_MFEYYPL Then
              $var_2771[$var_1139] = $zYg_BfE4yjW__POR_cdKVzC($FEBKAKCULY_CETPP($WFvYJkl__fcyAubYj1_WY, ($x8s8NkwhS_lr__057h >= $var_3166() ? $g_fCyqhei[0][1] : 0xFFFF)))
              $VKHXISAGR_MFEYYPL = 1393856201
            ElseIf BitXOR(1393843535, $var_2286[0][0]) = $VKHXISAGR_MFEYYPL Then
              $VKHXISAGR_MFEYYPL = 1014272088
            ElseIf 298145229 = $VKHXISAGR_MFEYYPL Then
              $WFvYJkl__fcyAubYj1_WY = $zzvq_sK6R_Tp7_N($WFvYJkl__fcyAubYj1_WY)
              $VKHXISAGR_MFEYYPL = 1220874072
            ElseIf 2131400658 = $VKHXISAGR_MFEYYPL Then
              $WFvYJkl__fcyAubYj1_WY = $WFvYJkl__fcyAubYj1_WY + ($ryttcV_9iDI0uQl__Bs >= $NXYVQOPHZ[5] ? $g_dZdupnn : 1)
              $VKHXISAGR_MFEYYPL = 298145229
            ElseIf 1101745255 = $VKHXISAGR_MFEYYPL Then
              ContinueLoop 5
            ElseIf $VKHXISAGR_MFEYYPL = (1445939405 - $x_B_wh07ri_FHvyjL[1][3]) Then
              $VKHXISAGR_MFEYYPL = 2131400658
              $WFvYJkl__fcyAubYj1_WY = $var_2771[$var_1139]
            EndIf
          Until $VKHXISAGR_MFEYYPL = 1393856201
        Next
      Case 32120927
        ContinueLoop
      Case 2099208224
        Return $var_2771
      Case 77062449
        ExitLoop
      Case 248663363
        $g_tagMfvkytVwhcwnbpq = 2090246989
      Case 887528252
        $g_tagMfvkytVwhcwnbpq = 2099208224
        $var_2771 = $NMIXUNXKK($var_2771, "")
    EndSwitch
  WEnd
EndFunc

Czy byłbyś w stanie stwierdzić co robi kod po obfuskacji jeśli nie wiedziałbyś jak wygląda oryginalny kod źródłowy?

Dekompilacja AutoIt

Możesz sobie zadać pytanie dlaczego poddawać obfuskacji swoje skrypty? W końcu, są one finalnie kompilowane do formatu EXE, prawda?

Czy możliwe jest zdekompilowane aplikacji AutoIt skompilowanych do formatu wykonywalnego EXE z powrotem do formy z kodem źródłowym? Oczywiście, że tak! Nasza firma zapewnia usługę odzyskiwania kodów źródłowych, do których zalicza się odtwarzania kodów źródłowych z aplikacji AutoIt.

Jak to jest wykonane i dlaczego w ogóle jest to możliwe?

Kod AutoIt nie jest kompilowany do natywnego kodu x86 lub x86-64, nie jest nawet kompilowany do formy pośredniej tzw. p-code (tak jak to ma miejsce w przypadku kodu .NET czy Java).

Kiedy skrypt AutoIt jest "kompilowany" do pliku wykonywalnego, oryginalny kod źródłowy skryptu zapisywany jest w strukturze zasobów pliku wykonywalnego, resztę pliku wykonywalnego stanowi interpreter AutoIt.

Ukryty skrypt AutoIt w zasobach pliku wykonywalnego

Nie jest on oczywiście zapisany w postaci czytelnej, ponieważ to byłoby zbyt proste i umożliwiło każdemu z hex-edytorem podejrzeć go, jest on zapisany w zaszyfrowanej formie, jednak on tam jest. Z odpowiednimi narzędziami i wiedzą możliwe jest całkowite przywrócenie.

I wiesz co? Możliwe jest odtworzenie go z powrotem do kodu źródłowego! Tak jak byś go pisał w edytorze SciTE. Cały kod źródłowy jest tam zapisany, wszystkie nazwy zmiennych, oryginalne ciągi tekstowe, algorytmy wszystko jest na wyciągnięcie ręki, twoja konkurencja może z łatwością wykraść setki godzin pracy włożonych w stworzenie kodu.

Wrażliwy temat na oficjalnym forum AutoIt

Jeśli spróbujesz zapytać o dekompilację na oficjalnym forum AutoIt zostaniesz zbanowany. Jeśli zapytasz jak poważny jest to problem dla AutoIt - również zostaniesz zbanowany. Zażartujesz o tym - dostaniesz bana.

Zbanowany na oficjalnym forum AutoIt za rozmowy o dekompilacji

Dlaczego zabronione jest pytanie o dekompilację oraz dekompilatory dla AutoIt? Odpowiedź jest prosta. To znana słabość systemu AutoIt, że kody źródłowe skryptów są zapisywane bezpośrednio w skompilowanych plikach wykonywalnych. Próbują jak mogą ukrywać fakt, jak łatwo jest zdekompilować dowolną aplikację AutoIt. Jako profesjonalista uznaję tą praktykę za nieuczciwą wobec społeczności skupionej wokół AutoIt.

Zabezpiecz kod źródłowy swoich skryptów AutoIt

Jeśli piszesz swoje oprogramowanie, boty, skrypty automatyzujące lub cokolwiek innego w AutoIt i chcesz żeby inni nie mogli z łatwością zdekompilować efektów twojej pracy z powrotem do formy oryginalnych kodów źródłowych — AutoIt Obfuscator jest dla Ciebie.

Jak działa AutoIt Obfuscator?

Nasze rozwiązanie jest zbudowane z dwóch podstawowych komponentów. Pierwszym z nich jest zaawansowany system analizy kodu źródłowego AutoIt bazujący na pracy pana Matta Diesela. Zawiera on lexer, parser drzewa AST oraz generator kodu dla składni języka AutoIt. Do analizy kodu nie są wykorzystywane żadne tanie i zawodne regularne wyrażenia.

Drugim komponentem jest oczywiście silnik obfuskacyjny. Wykorzystuje wygenerowane drzewo AST i wdraża strategie obfuskacyjne dla wybranych gałęzi. Wiele z technik obfuskacji jest unikalnych dla AutoIt, jednak niektóre strategie obfuskacyjne i pomysły zaczerpnięte są z naszych innych produktów zabezpieczających, takich jak Obfuscator dla assemblera x86 czy polimorficzne szyfrowanie ciągów tekstowych z naszej usługi StringEncrypt.

AutoIt Obfuscator Zasada Działania

Po tym, jak wszystkie modyfikacje zostaną wykonane, drzewo AST jest z powrotem kompilowane do wyjściowego zobfuskowanego kodu źródłowego. Brzmi to prosto, ale tak nie jest! Jest wiele pułapek po drodze oraz wyjątków dotyczących parsowania i modyfikacji kodu źródłowego AutoIt.

Bug Bounty

Przetestowałem AutoIt Obfuscator z setkami publicznie dostępnych skryptów, przykładów i dostępnymi konstrukcjami języka AutoIt, ale w bardzo rzadkich przypadkach coś może błędnie zadziałać i jeśli znajdziesz błąd - proszę zgłoś go do mnie. Jeśli będę mógł potwierdzić twoje znalezisko otrzymasz darmowy kod dostępowy do produktu w ramach podziękowania za twój raport.

Strategie obfuskacji

Poniżej znajdują się triki i techniki do celowego zaciemniania kodu z przykładami kodu przed i po obfuskacji.

Zmień nazwy zmiennych na losowe ciągi znakowe

Local $variable = 1
Global $var = 12345
Dim $iValue = 0xABBA
Local $nGuiyagSznwgwh = 1
Global $SMGPZHGE_GRUHVBRVUR_TRMWCXZV = 12345
Dim $var_12 = 0xABBA

Wszystkie odwołania do przemianowanych zmiennych są automatycznie poprawiane.

Zmień nazwy funkcji na losowe ciągi znakowe

Func Example($param1, $param2)
Func ProcessSomething()
Func Dummy($aArray)
Func VadOeCmEiez($param1, $param2)
Func func_91()
Func AvnsnFunc($aArray)

DllCall() i inne funkcje wykorzystujące nazwy funkcji w parametrach są automatycznie poprawiane jeśli tylko parametry z nazwami funkcji przekazywane są w postaci stałego ciągu znakowego (nie jako zmienna!).

Zmień nazwy funkcji w wywołaniach funkcji na losowo wygenerowane zmienne

Local $result = Example($param1, $param2)
ProcessSomething()
$out = Dummy($aArray)
ConsoleWrite("Obfuscation for AutoIt")
Local $result = $VsoLkc($param1, $param2)
$DOX_MDK_WAVP()
$out = $aRacmLko($aArray)
$aAxieOjxz("Obfuscation for AutoIt")

Funkcje w AutoIt mogą być przypisane do zmiennych, to dobra metoda na ukrycie prawdziwych nazw wywoływanych funkcji.

Wymieszaj położenie wszystkich funkcji w wyjściowym kodzie

ConsoleWrite(c())

Func a()
  return "Hello!"
EndFunc

Func b()
  return a()
EndFunc

Func c()
  return b()
EndFunc
ConsoleWrite(c())

Func c()
  return b()
EndFunc

Func a()
  return "Hello!"
EndFunc

Func b()
  return a()
EndFunc

Kolejność funkcji w AutoIt nie ma wpływu na działanie.

Konwertuj stałe WinApi do numerycznych wartości, dzięki temu mogą być poddane obfuskacji jak wartości liczbowe

MsgBox($MB_ICONINFORMATION, "Title", "Caption")
MsgBox(64, "Title", "Caption")

Obecnie jest rozpoznawanych ponad 15000 stałych Windows API.

Szyfruj wartości numeryczne do serii operacji arytmetycznych i logicznych

Local $a = 1
Local $value = 1234
Local $lucky_seven = 777
Local $var = 0xFFFF
Local $count = 999
Local $item = 0x100
Local $diabolo = 666
Local $num = 9
Local $alignment = 512
Local $a = 3928 + $EiejcJks[3]
Local $value = (347445640 - 347444406)
Local $lucky_seven = Int(Sqrt(603729))
Local $var = BitXOR(312515813, IbmmftJgowlxa())
Local $count = BitOR(8966, 1033)
Local $item = BitNOT(-257)
Local $diabolo = BitRotate(10911744, 18, "D")
Local $num = 3 * 3
Local $alignment = 2 ^ 9

Operacje arytmetyczne wykorzystują operatory + - * ^ oraz funkcję Sqrt(), operacje logiczne używają funkcji BitXOR, BitOR, BitNOT, BitRotate.

Rozdziel ciągi tekstowe na fragmenty o losowych rozmiarach połączone operatorem konkatenacji

ConsoleWrite("Hello World!")
ConsoleWrite('Hello Nasty')
ConsoleWrite("Sample ""quotation"" within")
ConsoleWrite('Single ''quotation'' example')
ConsoleWrite("H" & "ell" & "o " & "W" & "orld" & "!")
ConsoleWrite('Hel' & 'lo Nast' & 'y')
ConsoleWrite("Samp" & "le ""quotation" & """ with" & "in")
ConsoleWrite('Single ' & '''quotati' & 'on''' & ' ' & 'example')

Cytowania wewnątrz ciągów tekstowych są automatycznie rozpoznawane i poprawnie obsługiwane.

Modyfikuj ciągi tekstowe używając wbudowanych funkcji tekstowych AutoIt

ConsoleWrite("Hello World!")
ConsoleWrite('Hello Bart')
ConsoleWrite('AutoIt Decompilation')
ConsoleWrite(StringReverse("!dlroW olleH"))
ConsoleWrite(StringTrimLeft('KKuqTHello Bart', 5))
ConsoleWrite(StringTrimRight('AutoIt DecompilationX', 1))

Modyfikacje tekstu wykorzystują wbudowane funkcje StringReverse(), StringTrimRight() oraz StringTrimLeft().

Zaszyfruj ciągi tekstowe wykorzystując losowo wygenerowane algorytmy polimorficzne

ConsoleWrite("How to protect AutoIt script?")
ConsoleWrite(DlnWck(87, $KQWGAWTNE, $vOedex))
...
Func DlnWck($var_1238, $g_tagNye, $g_v_nCrR)
  Local $6H_TKW[29] = [ 0x728F, 0x6DAF, 0x6CAF, 0x778F, 0x6D0F, _
             0x6DAF, 0x778F, 0x6D8F, 0x6D4F, 0x6DAF, _
             0x6D0F, 0x6EEF, 0x6F2F, 0x6D0F, 0x778F, _
             0x736F, 0x6CEF, 0x6D0F, 0x6DAF, 0x726F, _
             0x6D0F, 0x778F, 0x6D2F, 0x6F2F, 0x6D4F, _
             0x6E6F, 0x6D8F, 0x6D0F, 0x73AF ]
  For $NYwQb = 0 To 28
    $Cwium = $6H_TKW[$NYwQb]
    $Cwium -= 0x7B90
    $Cwium = BitRotate($Cwium, 11, "W")
    $Cwium = BitNOT($Cwium)
    $6H_TKW[$NYwQb] = ChrW(BitAND($Cwium, 0xFFFF))
  Next
  Return _ArrayToString($6H_TKW, "")
EndFunc

Polimorficzne szyfrowanie ciągów tekstowych wykorzystuje silnik z naszego innego rozwiązania StringEncrypt.

Wstaw operatory trójargumentowe dla numerycznych wartości, aby jeszcze bardziej utrudnić analizę

Local $a = 1
Local $var = 123
Local $a = ($fBnbFcgx[5] >= $xCsccjis[12] ? 1 : $g_GIqyy)
Local $var = (SqXoFunc() <> $Abv ? $var_2029[3] : 123)

Przeczytaj więcej o operatorze trójargumentowym w AutoIt.

Wersja konsolowa

AutoIt Obfuscator dostępny jest dodatkowo w wersji uruchamianej z linii komend.

AutoIt Obfuscator wersja konsolowa

Konsolowy interfejs może być wykorzystany przy integracji AutoIt Obfuscatora z procesem budowy oprogramowania lub jakimkolwiek innym operacjom wykonywanym tylko z poziomu plików wsadowych.

Dodatkowe zabezpieczenie i licencjonowanie oprogramowania

Skompilowany kod poddany obfuskacji jest zabezpieczony przed samą analizą, jeśli jednak chciałbyś wykorzystać dodatkowe elementy ochronne, dodać wykrywanie debuggerów, wirtualnych maszyn czy emulatorów, dodać ochronę CRC przed niechcianymi modyfikacjami, użyć ograniczeń czasowych time-trial lub funkcji licencyjnych spójrz na nasz system zabezpieczenia oprogramowania PELock.

Ochrona aplikacji

Zapewniam, że będzie to doskonałe uzupełnienie dla AutoIt Obfuscatora, ale nie wierz mi na słowo, po prostu pobierz wersję demonstracyjną i sprawdź sam.

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące programu AutoIt Obfuscator, masz jakieś uwagi, coś jest niejasne, napisz do mnie, chętnie odpowiem na każde Twoje pytanie.