AutoIt Obfuscator — Zabezpiecz Kody Źródłowe Skryptów AutoIt

AutoIt Obfuscator umożliwia zabezpieczenie skryptów AutoIt przed inżynierią wsteczną wykorzystując wiele technik obfuskacji oraz polimorficzne szyfrowanie.

Co to jest AutoIt?

AutoIt to język skryptowy dedykowany dla platformy Windows. Od czasu pierwszych wydań bardzo mocno ewoluował i stanowi dojrzały produkt do tworzenia całych aplikacji, zarówno konsolowych jak i okienkowych. Z czasem stał się potężnym językiem, który wspiera złożone wyrażenia, funkcje użytkownika, pętle i wszystko to czego może oczekiwać każdy weteran języków skryptowych.

Jest on powszechnie wykorzystywany do szybkiej i prostej automatyzacji zadań związanych z GUI, wykorzystując symulację naciśnięć klawiszy, poruszania kursorem myszy oraz manipulacji okienek i kontrolek w celu automatyzacji zadań, które byłby niemożliwe lub trudne do zrealizowania w innych językach programowania.

AutoIt Logo

Obfuskacja kodów źródłowych skryptów AutoIt

Obfuskacja (inaczej zaciemnianie kodu) to proces transformacji kodu źródłowego AutoIt do zabezpieczonej wersji. Skrypt po takiej transformacji funkcjonuje tak samo, wszystko działa identycznie z oryginałem, ale kod źródłowy jest zabezpieczony przed analizą, wszystkie zmienne są zaszyfrowane, także ciągi tekstowe.

AutoIt Obfuscator wykorzystuje szereg strategii obfuskacyjnych do zabezpieczenia prawdziwego znaczenia twoich kodów źródłowych AutoIt.

Spójrz na ten przykład i kliknij na zakładkę "Po obfuskacji", aby zrozumieć jak działa AutoIt Obfuscator:

#include <MsgBoxConstants.au3>

Example()

Func Example()
  MsgBox($MB_SYSTEMMODAL, "AutoIt Obfuscator", "Hello World!")
EndFunc  ;==>Example
;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
;//
;// AutoIt Obfuscator v1.6 - Bartosz Wójcik
;//
;// Website : https://www.pelock.com/products/autoit-obfuscator
;// Version : v1.6
;// Date  : 12.02.2019
;//
;////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <Array.au3>
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#AutoIt3Wrapper_Tidy_Stop_OnError=n
Global Const $PJXGUIZCD_BLBNPXCAKF = Asc(StringMid("5048 - 63802 / 61356 - 46760 + 49538 + 986 / 48155 / 38256 * 36548", 13, 1))
Global Const $IQHVSFVQ_GDEQLHNE_LXAUDVB = Asc("B")
#OnAutoItStartRegister "func_2404"
Global Const $var_1734[2][9] = [[1434502304, 1899737849, 53227, 419289427, 47040], [2009489622, 191, 129885511, 129, 169, 87160687, 248, 39, 194065309]]
Global $g_fMwlucbarhfDfettnwOakvlmnft = Asc(StringMid("Switch 1189563010", 8, 1))
Global Const $pScctlg = Asc(StringMid("Switch 920584049", 4, 1))
Global Const $AYFFFQWO_ZJVLCG_MMWJOKII[2] = [64315, 1913058283]
Global Const $AUAHKACACE_METPFKOXMN = Asc(StringMid("If 1179754046 = 1179754046 Then", 6, 1))
Global $2TY_Wmv_uRBCh7ezKp57_iD_[13] = [9490, 104, 229, 244, 39, 38752, 246, 57928, 3527, 911671885, 164, 1646998871, 1934339029]
Global Const $eRkdpeDqbfs[12] = [115, 209, 105, 3114, 386062001, 187, 136, 47, 240, 68, 58717, 33]
Global $var_1033 = Asc(StringMid("Random(1, 877431152 + SRandom(699748890), 1)", 40, 1))
Global $z_J1lp_Bm8z3jQxzM_T_bkJh = Asc(StringMid("36818 * 17236 - 29768 + 60332 - 28318 + 58568 - 9687 / 26511", 28, 1))
Global Const $iAspcjtqyviFdclxYihbo[2][16] = [[8361, 22, 97558768, 2002462730, 64924, 40487, 29829, 1391976185, 2953, 53590, 1922164841, _
141, 247, 185178278, 2144156334, 658488170], _
[1162498777, 1630523494, 50295, 98160394, 27738, 24, 1215510276, 49941, 29539, 244, _
190, 228]]
Global Const $xh_V0fqnRA3tx__Fn32O_KY6 = Asc(StringMid("Switch $YBGMRJRS_WATLF", 3, 1))
#OnAutoItStartRegister "PuoktkvpDpxmeVjjthxvkz"
Global $g_idKkpbwar = Asc(StringMid("Until 1", 2, 1))
Global Const $var_334 = Asc(StringMid('StringLen("AHYhZUfb1c")', 15, 1))
Global Const $iJywmyspTlvobgsyNzuqeod = Asc(StringMid("For $g_mYzcdeilReuzpvVnrilhoebp = To 22605.13367", 47, 1))
Global $IPHXVISKJ_QOUAE_XXXVXTPAJQ = 369349055
Global Const $DZAVPM_HTZJWK_UKOBEXYKH = Asc(StringMid("If 180531486 = 180531486 Then", 7, 1))
Global $OPTPBZT = Asc(StringMid("If 1 Then", 6, 1))
Global Const $DrFpXaEn_E3PuA_h7dsokx_[2][15] = [[17, 1316527860, 12807, 163, 58335, 121, 632403710, 407309945, 7361, 1098367531, 2027417068, _
1978163885, 649740633, 174842048, 6564], _
[238202181, 1592497914]]
Global Const $nJmbfrjs = 360681738
Global $JNRTEBG_EMOLLQH_GBGLSULE = Asc(StringMid("Until 1", 5, 1))
Global $LECfkNYh9iv_HMSE_q_bF_B1g = Asc(StringMid("Switch 1110268756", 7, 1))
#OnAutoItStartRegister "VbzycyWuigfdFunc"
Global $HOCESVIQCS_KXEON_MXANVI = 57
Global Const $eYxpxtlyaYfrseytXgprlk = Asc(StringMid("35530 * 16080 * 36824 * 12728 + 32911 / 5851 * 47256 - 57060 / 64531", 50, 1))
Global $idBnkygAhukgdxjmDwlvo = 167
Global $mMcdnmyhi = Asc(StringMid("Switch $var_4044", 8, 1))
Global $g_hNxjdsmDajiafmFhusvswd = 1607277328
Global $ZSGKHD = 11
Global $__fRzn_FizKcGeyCd_7UD6T4 = 32
Global $APKISIPHJN_RCKMQ = 30
Global $var_1606 = 24
Global $hYrfqrwzj = 20
Global $var_1992 = 385949832
Global $FACwrxC__bOx_DqtpbkoiV5 = 55
Global $OTHRLHPQ_NWQCXYZ = 553918465
Global $iMipvjBxwnezeEoglzjfcp = 31
Global $NBWJCMKP = 5
Global $EALTGJOQL = 49941
Global $FTMFUZ = 18
$NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 1574311679
While $NUQLJKCSJT_XIQUCIB <> 2003186699
  If $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = BitRotate(1727095684, -4, "D") Then
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 1895156625
    Global $var_1910 = X_zS_RjngRbCSLhB_JYSi_GpQ
  ElseIf $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = BitRotate(2149036923, -31, "D") Then
    Global $y2k2rvT_Qn8e_ItuN4_N_o = func_1576
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 1046691353
  ElseIf BitRotate(3563010309, -$APKISIPHJN_RCKMQ, "D") = $NUQLJKCSJT_XIQUCIB Then
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 283711635
    Global $var_31 = func_1307
  ElseIf 1574311679 = $NUQLJKCSJT_XIQUCIB Then
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 1078083780
    Global $var_3825 = _ArrayToString
  ElseIf BitNOT(-290807858) = $NUQLJKCSJT_XIQUCIB Then
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 1809630104
    Global $vPfhhhhbxfu = StringReverse
  ElseIf 1536455240 = $NUQLJKCSJT_XIQUCIB Then
    $KCGSOKX_KUOFKHJV(4096, $vPfhhhhbxfu($var_31($IQHVSFVQ_GDEQLHNE_LXAUDVB)) & $vPfhhhhbxfu($pGzeso($mOvkfmsTxjikg, $LECfkNYh9iv_HMSE_q_bF_B1g, $OPTPBZT, $PJXGUIZCD_BLBNPXCAKF)) & $xY5Qs5Z0_u8C5U6ww__asd_($var_3461($mOvkfmsTxjikg), $JOBMU_CYEYQY(($PJXGUIZCD_BLBNPXCAKF < $AYFFFQWO_ZJVLCG_MMWJOKII[0] ? 35 : $AUAHKACACE_METPFKOXMN), _
$LECfkNYh9iv_HMSE_q_bF_B1g)), _
$var_3655($var_3224($mMcdnmyhi), (-($OPTPBZT >= $WYVAMI_SWNMWE_JKYRXLPYMC ? $HOCESVIQCS_KXEON_MXANVI : 51) + $DZAVPM_HTZJWK_UKOBEXYKH)) & $xY5Qs5Z0_u8C5U6ww__asd_($y2k2rvT_Qn8e_ItuN4_N_o($iJywmyspTlvobgsyNzuqeod, $DrFpXaEn_E3PuA_h7dsokx_[1][($ElvYDa_G2t3SA_7h_R_A8b() <= $IQHVSFVQ_GDEQLHNE_LXAUDVB ? $2TY_Wmv_uRBCh7ezKp57_iD_[3] : 1)], _
$var_334, $PJXGUIZCD_BLBNPXCAKF), _
$var_2958(($idBnkygAhukgdxjmDwlvo > $var_1033 ? 448 : $PJXGUIZCD_BLBNPXCAKF), -$pSrbka, $var_3729($z_J1lp_Bm8z3jQxzM_T_bkJh, ($ElvYDa_G2t3SA_7h_R_A8b() >= $var_1734[0][0] ? $var_1910() : 2015840269)))))
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 2003186699
  ElseIf BitXOR(91809741, $eRkdpeDqbfs[5]) = $NUQLJKCSJT_XIQUCIB Then
    ContinueLoop
  ElseIf 471528102 = $NUQLJKCSJT_XIQUCIB Then
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 3106551
    Global $ElvYDa_G2t3SA_7h_R_A8b = HwtlimtEjlbxrqFunc
  ElseIf $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 1809630104 Then
    Global $xY5Qs5Z0_u8C5U6ww__asd_ = StringTrimLeft
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 1161483127
  ElseIf (543228798 - $mMcdnmyhi) = $NUQLJKCSJT_XIQUCIB Then
    Global $PqANE__QZXLY7Y_LJxA = ChrW
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 1181685304
  ElseIf 351485739 = $NUQLJKCSJT_XIQUCIB Then
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 471528102
    Global $var_3655 = StringTrimRight
  ElseIf $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 1046691353 Then
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 467070804
    Global $var_3224 = ir_zX_mTCYNCrERLGW_
  ElseIf 1078083780 = $NUQLJKCSJT_XIQUCIB Then
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 116092487
    Global $var_3461 = NjcqiFunc
  ElseIf $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = BitNOT(-467070805) Then
    Global $KCGSOKX_KUOFKHJV = MsgBox
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 1938230762
  ElseIf $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 116092487 Then
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 543228762
    Global $var_2958 = BitRotate
  ElseIf BitRotate(1649165220, -$FTMFUZ, "D") = $NUQLJKCSJT_XIQUCIB Then
    Global $pGzeso = NChkg__HUoGt_NW
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 290807857
  ElseIf BitOR(36, $var_1992) = $NUQLJKCSJT_XIQUCIB Then
    ExitLoop 3
  ElseIf $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 1161483127 Then
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 1536455240
    Global $pSrbka = ($g_idKkpbwar <= $AUAHKACACE_METPFKOXMN ? $iJywmyspTlvobgsyNzuqeod : 6)
  ElseIf 1895156625 = $NUQLJKCSJT_XIQUCIB Then
    Global $FJKNDXJAJ_KJKFBIX = Chr
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 351485739
  ElseIf $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = (1938230705 + $HOCESVIQCS_KXEON_MXANVI) Then
    Global $var_3729 = Wkvuwggtq
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 625905553
  ElseIf $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = -(-625905553) Then
    Global $JOBMU_CYEYQY = BitXOR
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 2086443659
  ElseIf $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = BitOR(1449268234, $OTHRLHPQ_NWQCXYZ) Then
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 2050800922
  ElseIf -(-2086443659) = $NUQLJKCSJT_XIQUCIB Then
    $NUQLJKCSJT_XIQUCIB = 1367139351
    Global $_sCvp2K__unadFlZMl = BitAND
  EndIf
WEnd
Func HwtlimtEjlbxrqFunc()
  return 1167152560
EndFunc
Func func_1576($BHOAMS_EGLSYJ, $GJQNZWDFE_TCOSPHWJZQ, $KWY__Ryq9HYUNL2p_K, $tagGktzb)
  $DYNWG = 1775521765
  While $DYNWG <> 195926247
    Switch $DYNWG
      Case 1455032128
        For $hYvepqahiQbxvbx = 0 To ($PJXGUIZCD_BLBNPXCAKF < $z_J1lp_Bm8z3jQxzM_T_bkJh ? 11 : $AUAHKACACE_METPFKOXMN)
          $JAPOXUARXF_YUQBEPH_JWQSUI = 1597486898
          Do
            Select
              Case $JAPOXUARXF_YUQBEPH_JWQSUI = BitOR(4960, 980838415)
                $LKODUQWCR_OESXBAHDE_ZWMDQ[$hYvepqahiQbxvbx] = $PqANE__QZXLY7Y_LJxA($XUAZOKMMI)
                $JAPOXUARXF_YUQBEPH_JWQSUI = 1817783971
              Case BitNOT(-779184839) = $JAPOXUARXF_YUQBEPH_JWQSUI
                $XUAZOKMMI = $_sCvp2K__unadFlZMl($XUAZOKMMI, ($JNRTEBG_EMOLLQH_GBGLSULE >= $var_1734[0][4] ? $PJXGUIZCD_BLBNPXCAKF : 65535))
                $JAPOXUARXF_YUQBEPH_JWQSUI = 980843375
              Case BitRotate(862578171, -12, "D") = $JAPOXUARXF_YUQBEPH_JWQSUI
                ContinueLoop 3
              Case $JAPOXUARXF_YUQBEPH_JWQSUI = BitRotate(948161118, -$ZSGKHD, "D")
                $JAPOXUARXF_YUQBEPH_JWQSUI = 758215563
                $XUAZOKMMI += ($xh_V0fqnRA3tx__Fn32O_KY6 >= $IPHXVISKJ_QOUAE_XXXVXTPAJQ ? $OPTPBZT : 45369)
              Case $JAPOXUARXF_YUQBEPH_JWQSUI = 758215563
                $XUAZOKMMI -= $hYvepqahiQbxvbx
                $JAPOXUARXF_YUQBEPH_JWQSUI = 779184838
              Case $JAPOXUARXF_YUQBEPH_JWQSUI = (1597486841 + $HOCESVIQCS_KXEON_MXANVI)
                $JAPOXUARXF_YUQBEPH_JWQSUI = 1271337081
                $XUAZOKMMI = $LKODUQWCR_OESXBAHDE_ZWMDQ[$hYvepqahiQbxvbx]
              Case 1817783971 = $JAPOXUARXF_YUQBEPH_JWQSUI
                $JAPOXUARXF_YUQBEPH_JWQSUI = 1768317062
            EndSelect
          Until $JAPOXUARXF_YUQBEPH_JWQSUI = 1817783971
        Next
        $DYNWG = 1940911502
      Case 195926247
        $DYNWG = 70728571
      Case 1940911502
        $DYNWG = 322818709
        Local $FZFICYQDL = $var_3825($LKODUQWCR_OESXBAHDE_ZWMDQ, "")
      Case 739273101
        ExitLoop
      Case 1775521765
        Local $LKODUQWCR_OESXBAHDE_ZWMDQ[12] = [($USNYRHRQ_OXJPXTQK_ROGGEIEA >= $2TY_Wmv_uRBCh7ezKp57_iD_[11] ? $DrFpXaEn_E3PuA_h7dsokx_[1][0] : 20266), _
($xh_V0fqnRA3tx__Fn32O_KY6 >= $g_idKkpbwar ? $var_1910() : 20255), 0x4F10, ($mOvkfmsTxjikg > $WYVAMI_SWNMWE_JKYRXLPYMC ? 20283 : $var_1033), _
($pScctlg > $LECfkNYh9iv_HMSE_q_bF_B1g ? 20261 : $eRkdpeDqbfs[7]), 0x4F44, ($eYxpxtlyaYfrseytXgprlk < $IQHVSFVQ_GDEQLHNE_LXAUDVB ? 20263 : $eRkdpeDqbfs[6]), _
($DrFpXaEn_E3PuA_h7dsokx_[0][7] > $IQHVSFVQ_GDEQLHNE_LXAUDVB ? 20285 : $USNYRHRQ_OXJPXTQK_ROGGEIEA), _
($AYFFFQWO_ZJVLCG_MMWJOKII[0] <= $mMcdnmyhi ? $var_1033 : 20289), ($g_fMwlucbarhfDfettnwOakvlmnft >= $AUAHKACACE_METPFKOXMN ? $AYFFFQWO_ZJVLCG_MMWJOKII[1] : 20284), _
($pScctlg <= $var_1033 ? $HOCESVIQCS_KXEON_MXANVI : 20277), 0x4EF3]
        $DYNWG = 1455032128
      Case 382934162
        ExitLoop 3
      Case 322818709
        Return $FZFICYQDL
    EndSwitch
  WEnd
EndFunc
Func func_1307($l8OquiQo_RTa_ViLPg)
  $var_159 = 281680646
  While $var_159 <> 391617259
    Switch $var_159
      Case 1750995759
        ContinueLoop
      Case 1605941089
        Return $var_3825($BGSNXPAOS_YWCNIEDQFJ, "")
      Case 2051182158
        ContinueLoop
      Case 363144415
        $var_159 = 1605941089
        For $g_aInrfaimczhDzoelfSsnvp = ($iAspcjtqyviFdclxYihbo[0][0] > $var_1910() ? 0 : $DZAVPM_HTZJWK_UKOBEXYKH) To 11
          $OLBUWDFUV = 1213699257
          While $OLBUWDFUV <> 831207833
            Select
              Case $OLBUWDFUV = 618281526
                $OLBUWDFUV = 532999087
                $JDBPR += $g_aInrfaimczhDzoelfSsnvp
              Case BitRotate(2029922141, $NBWJCMKP, "D") = $OLBUWDFUV
                $OLBUWDFUV = 1140338200
                $JDBPR = $var_2958($JDBPR, ($DZAVPM_HTZJWK_UKOBEXYKH > $g_fMwlucbarhfDfettnwOakvlmnft ? 8 : $IPHXVISKJ_QOUAE_XXXVXTPAJQ), _
$FJKNDXJAJ_KJKFBIX(($var_1734[1][1] <= $PJXGUIZCD_BLBNPXCAKF ? $var_1910() : 87)))
              Case 909976407 = $OLBUWDFUV
                ContinueLoop 5
              Case $OLBUWDFUV = 2098810491
                $OLBUWDFUV = 618281526
                $JDBPR = $JDBPR + ($JNRTEBG_EMOLLQH_GBGLSULE >= $var_1910() ? $z_J1lp_Bm8z3jQxzM_T_bkJh : 1)
              Case (1140338253 - $DZAVPM_HTZJWK_UKOBEXYKH) = $OLBUWDFUV
                $BGSNXPAOS_YWCNIEDQFJ[$g_aInrfaimczhDzoelfSsnvp] = $PqANE__QZXLY7Y_LJxA($_sCvp2K__unadFlZMl($JDBPR, ($idBnkygAhukgdxjmDwlvo < $USNYRHRQ_OXJPXTQK_ROGGEIEA ? 65535 : $USNYRHRQ_OXJPXTQK_ROGGEIEA)))
                $OLBUWDFUV = 831207833
              Case $OLBUWDFUV = 1213699257
                $JDBPR = $BGSNXPAOS_YWCNIEDQFJ[$g_aInrfaimczhDzoelfSsnvp]
                $OLBUWDFUV = 2098810491
              Case $OLBUWDFUV = 831207833
                $OLBUWDFUV = 1333698983
              Case BitXOR(468345491, $g_idKkpbwar) = $OLBUWDFUV
                ExitLoop 2
            EndSelect
          WEnd
        Next
      Case 391617259
        $var_159 = 1777746401
      Case 281680646
        $var_159 = 363144415
        Local $BGSNXPAOS_YWCNIEDQFJ[($USNYRHRQ_OXJPXTQK_ROGGEIEA > $LECfkNYh9iv_HMSE_q_bF_B1g ? 12 : $mOvkfmsTxjikg)] = [($IQHVSFVQ_GDEQLHNE_LXAUDVB >= $ElvYDa_G2t3SA_7h_R_A8b() ? $IPHXVISKJ_QOUAE_XXXVXTPAJQ : 29439), _
0x74FE, ($LECfkNYh9iv_HMSE_q_bF_B1g >= $IQHVSFVQ_GDEQLHNE_LXAUDVB ? $var_1734[0][1] : 26109), _
($xh_V0fqnRA3tx__Fn32O_KY6 > $var_1033 ? 25084 : $xh_V0fqnRA3tx__Fn32O_KY6), ($DrFpXaEn_E3PuA_h7dsokx_[1][1] > $xh_V0fqnRA3tx__Fn32O_KY6 ? 20219 : $pScctlg), _
0x1FFA, ($OPTPBZT <= $g_fMwlucbarhfDfettnwOakvlmnft ? $iJywmyspTlvobgsyNzuqeod : 29689), _
0x48F8, ($pScctlg > $g_idKkpbwar ? 28407 : $IQHVSFVQ_GDEQLHNE_LXAUDVB), ($eRkdpeDqbfs[5] < $IPHXVISKJ_QOUAE_XXXVXTPAJQ ? 29686 : $WYVAMI_SWNMWE_JKYRXLPYMC), _
0x74F5, ($HOCESVIQCS_KXEON_MXANVI >= $iAspcjtqyviFdclxYihbo[0][7] ? $JNRTEBG_EMOLLQH_GBGLSULE : 16628)]
    EndSwitch
  WEnd
EndFunc
Func Wkvuwggtq($qdqOgb__0nnx7qKt_fTKF, $var_4012)
  $nBvgqxhzeb = 1319596902
  While $nBvgqxhzeb <> 1582757752
    Select
      Case $nBvgqxhzeb = 1582757752
        $nBvgqxhzeb = 706218745
      Case $nBvgqxhzeb = 246473840
        ExitLoop
      Case 1008675139 = $nBvgqxhzeb
        Return $p7QxJvUWwOi__Po_Jdg_G0g
      Case BitXOR(1125823083, $mOvkfmsTxjikg) = $nBvgqxhzeb
        Local $zr7__wvmx_P3Cr7fRsQVYL1P_[($DZAVPM_HTZJWK_UKOBEXYKH >= $AUAHKACACE_METPFKOXMN ? $HOCESVIQCS_KXEON_MXANVI : 1)] = [($ElvYDa_G2t3SA_7h_R_A8b() > $LECfkNYh9iv_HMSE_q_bF_B1g ? 39463 : $idBnkygAhukgdxjmDwlvo)]
        $nBvgqxhzeb = 1241632207
      Case $nBvgqxhzeb = 1241632207
        For $var_2186 = ($var_334 < $2TY_Wmv_uRBCh7ezKp57_iD_[5] ? 0 : $ElvYDa_G2t3SA_7h_R_A8b()) To ($var_1910() > $IQHVSFVQ_GDEQLHNE_LXAUDVB ? 0 : $AYFFFQWO_ZJVLCG_MMWJOKII[1])
          $F3F1IY__qyhdi7Q_ = 288592328
          Do
            Select
              Case $F3F1IY__qyhdi7Q_ = 1779233393
                $F3F1IY__qyhdi7Q_ = 988261952
                $zr7__wvmx_P3Cr7fRsQVYL1P_[$var_2186] = $PqANE__QZXLY7Y_LJxA($_sCvp2K__unadFlZMl($g_pZkkpwkcjm, ($AUAHKACACE_METPFKOXMN < $DrFpXaEn_E3PuA_h7dsokx_[1][1] ? 65535 : $AYFFFQWO_ZJVLCG_MMWJOKII[0])))
              Case $F3F1IY__qyhdi7Q_ = BitXOR(1634531040, $2TY_Wmv_uRBCh7ezKp57_iD_[6])
                $F3F1IY__qyhdi7Q_ = 810788037
                $g_pZkkpwkcjm = $JOBMU_CYEYQY($g_pZkkpwkcjm, ($var_1734[0][2] > $eYxpxtlyaYfrseytXgprlk ? 39523 : $HOCESVIQCS_KXEON_MXANVI))
              Case 288592328 = $F3F1IY__qyhdi7Q_
                $F3F1IY__qyhdi7Q_ = 600087806
                $g_pZkkpwkcjm = $zr7__wvmx_P3Cr7fRsQVYL1P_[$var_2186]
              Case $F3F1IY__qyhdi7Q_ = BitRotate(30883186, -27, "D")
                $F3F1IY__qyhdi7Q_ = 464824416
              Case (1166898818 + $USNYRHRQ_OXJPXTQK_ROGGEIEA) = $F3F1IY__qyhdi7Q_
                ContinueLoop 6
              Case BitNOT(-745987547) = $F3F1IY__qyhdi7Q_
                ContinueLoop
              Case BitRotate(827069673, -22, "D") = $F3F1IY__qyhdi7Q_
                $g_pZkkpwkcjm -= $var_2186
                $F3F1IY__qyhdi7Q_ = 1779233393
              Case BitXOR(1716898126, HwtlimtEjlbxrqFunc()) = $F3F1IY__qyhdi7Q_
                $g_pZkkpwkcjm -= $var_2186
                $F3F1IY__qyhdi7Q_ = 1634530838
            EndSelect
          Until $F3F1IY__qyhdi7Q_ = 988261952
        Next
        $nBvgqxhzeb = 822808394
      Case 822808394 = $nBvgqxhzeb
        Local $p7QxJvUWwOi__Po_Jdg_G0g = $var_3825($zr7__wvmx_P3Cr7fRsQVYL1P_, "")
        $nBvgqxhzeb = 1008675139
    EndSelect
  WEnd
EndFunc
Func PuoktkvpDpxmeVjjthxvkz()
  Global $WYVAMI_SWNMWE_JKYRXLPYMC = 100
EndFunc
Func NChkg__HUoGt_NW($UOKPYXOH, $var_3462, $ZUTYQY_CLJYCRT, $iEcwtdogctzEsjnpiupjq)
  $XUYDZFH_DVMAYFLVTE = 906253577
  While $XUYDZFH_DVMAYFLVTE <> 2082667554
    Switch $XUYDZFH_DVMAYFLVTE
      Case 1713143451
        Return $g_fIwaofynOvmsvIofisif
      Case 2082667554
        $XUYDZFH_DVMAYFLVTE = 137685941
      Case 1919271764
        ExitLoop 6
      Case 939166193
        $XUYDZFH_DVMAYFLVTE = 1713143451
        Local $g_fIwaofynOvmsvIofisif = $var_3825($EALZKDKVQ_TXLBGSQEL, "")
      Case 906253577
        Local $EALZKDKVQ_TXLBGSQEL[($ElvYDa_G2t3SA_7h_R_A8b() > $IPHXVISKJ_QOUAE_XXXVXTPAJQ ? 2 : $iJywmyspTlvobgsyNzuqeod)] = [($mMcdnmyhi < $OPTPBZT ? 63704 : $DZAVPM_HTZJWK_UKOBEXYKH), ($var_1033 >= $iAspcjtqyviFdclxYihbo[1][0] ? $pScctlg : 63706)]
        $XUYDZFH_DVMAYFLVTE = 1267181407
      Case 1267181407
        For $UXHDA = 0 To ($WYVAMI_SWNMWE_JKYRXLPYMC <= $PJXGUIZCD_BLBNPXCAKF ? $AYFFFQWO_ZJVLCG_MMWJOKII[1] : 1)
          $GARWJMHFQC_TJJWBSKALH = 301759863
          Do
            If $GARWJMHFQC_TJJWBSKALH = (2639584987 - $var_1734[0][0]) Then
              $GARWJMHFQC_TJJWBSKALH = 504195749
            ElseIf $GARWJMHFQC_TJJWBSKALH = 741937340 Then
              ContinueLoop 7
            ElseIf $GARWJMHFQC_TJJWBSKALH = BitOR(104, $g_hNxjdsmDajiafmFhusvswd) Then
              $GARWJMHFQC_TJJWBSKALH = 41423373
              $hSowbv = $hSowbv + ($DZAVPM_HTZJWK_UKOBEXYKH <= $PJXGUIZCD_BLBNPXCAKF ? $pScctlg : 1)
            ElseIf 149972860 = $GARWJMHFQC_TJJWBSKALH Then
              $EALZKDKVQ_TXLBGSQEL[$UXHDA] = $PqANE__QZXLY7Y_LJxA($_sCvp2K__unadFlZMl($hSowbv, ($g_idKkpbwar < $USNYRHRQ_OXJPXTQK_ROGGEIEA ? 65535 : $AYFFFQWO_ZJVLCG_MMWJOKII[0])))
              $GARWJMHFQC_TJJWBSKALH = 1205082683
            ElseIf $GARWJMHFQC_TJJWBSKALH = 41423373 Then
              $hSowbv = $JOBMU_CYEYQY($hSowbv, 0xF8B8)
              $GARWJMHFQC_TJJWBSKALH = 149972860
            ElseIf BitRotate(1052477694, -15, "D") = $GARWJMHFQC_TJJWBSKALH Then
              $GARWJMHFQC_TJJWBSKALH = 1607277432
              $hSowbv = $EALZKDKVQ_TXLBGSQEL[$UXHDA]
            EndIf
          Until $GARWJMHFQC_TJJWBSKALH = 1205082683
        Next
        $XUYDZFH_DVMAYFLVTE = 939166193
      Case 1578857399
        ContinueLoop 2
    EndSwitch
  WEnd
EndFunc
Func ir_zX_mTCYNCrERLGW_($NHYHGA)
  $Knw9_KiweMwEAHI_mC_B3IO_ = 1809665303
  While $Knw9_KiweMwEAHI_mC_B3IO_ <> 1163149842
    If BitRotate(3762133085, 24, "D") = $Knw9_KiweMwEAHI_mC_B3IO_ Then
      ContinueLoop
    ElseIf 175210889 = $Knw9_KiweMwEAHI_mC_B3IO_ Then
      Return $u__x1_KgnYGz4_HF1FckdCs
    ElseIf BitRotate(3798172413, -24, "D") = $Knw9_KiweMwEAHI_mC_B3IO_ Then
      $Knw9_KiweMwEAHI_mC_B3IO_ = 175210889
      $u__x1_KgnYGz4_HF1FckdCs = $var_3825($u__x1_KgnYGz4_HF1FckdCs, "")
    ElseIf 1809665303 = $Knw9_KiweMwEAHI_mC_B3IO_ Then
      Local $u__x1_KgnYGz4_HF1FckdCs[($2TY_Wmv_uRBCh7ezKp57_iD_[2] <= $var_1910() ? $g_fMwlucbarhfDfettnwOakvlmnft : 9)] = [($var_1734[0][0] <= $z_J1lp_Bm8z3jQxzM_T_bkJh ? $PJXGUIZCD_BLBNPXCAKF : 34522), 0x842A, _
($iJywmyspTlvobgsyNzuqeod < $pScctlg ? 33946 : $IQHVSFVQ_GDEQLHNE_LXAUDVB), ($IQHVSFVQ_GDEQLHNE_LXAUDVB < $AYFFFQWO_ZJVLCG_MMWJOKII[0] ? 33946 : $AYFFFQWO_ZJVLCG_MMWJOKII[1]), _
0x848A, ($ElvYDa_G2t3SA_7h_R_A8b() > $var_1033 ? 32858 : $iJywmyspTlvobgsyNzuqeod), _
($iAspcjtqyviFdclxYihbo[0][0] >= $DrFpXaEn_E3PuA_h7dsokx_[0][7] ? $iAspcjtqyviFdclxYihbo[1][10] : 34570), _
($var_334 < $2TY_Wmv_uRBCh7ezKp57_iD_[8] ? 34666 : $g_idKkpbwar), ($mMcdnmyhi < $pScctlg ? 34442 : $var_1033)]
      $Knw9_KiweMwEAHI_mC_B3IO_ = 1235934186
    ElseIf $Knw9_KiweMwEAHI_mC_B3IO_ = 1163149842 Then
      $Knw9_KiweMwEAHI_mC_B3IO_ = 1129853936
    ElseIf 1235934186 = $Knw9_KiweMwEAHI_mC_B3IO_ Then
      $Knw9_KiweMwEAHI_mC_B3IO_ = 1669529058
      For $iGwmrpxuzqQqrgndb = ($var_334 < $iAspcjtqyviFdclxYihbo[1][2] ? 0 : $var_1910()) To ($var_334 >= $mOvkfmsTxjikg ? $nJmbfrjs : 8)
        $__edigoF2tdY9g6W4DMp_ = 478513363
        While $__edigoF2tdY9g6W4DMp_ <> 508238428
          Select
            Case 124763624 = $__edigoF2tdY9g6W4DMp_
              $__edigoF2tdY9g6W4DMp_ = 672362033
              $XMJQY_ZSOMIHR_MZGOUPZO = $XMJQY_ZSOMIHR_MZGOUPZO + ($eRkdpeDqbfs[10] > $HOCESVIQCS_KXEON_MXANVI ? 1 : $z_J1lp_Bm8z3jQxzM_T_bkJh)
            Case $__edigoF2tdY9g6W4DMp_ = 478513363
              $XMJQY_ZSOMIHR_MZGOUPZO = $u__x1_KgnYGz4_HF1FckdCs[$iGwmrpxuzqQqrgndb]
              $__edigoF2tdY9g6W4DMp_ = 530637114
            Case BitRotate(765928999, 16, "D") = $__edigoF2tdY9g6W4DMp_
              $u__x1_KgnYGz4_HF1FckdCs[$iGwmrpxuzqQqrgndb] = $PqANE__QZXLY7Y_LJxA($_sCvp2K__unadFlZMl($XMJQY_ZSOMIHR_MZGOUPZO, 65535))
              $__edigoF2tdY9g6W4DMp_ = 508238428
            Case $__edigoF2tdY9g6W4DMp_ = BitXOR(365625850, $DrFpXaEn_E3PuA_h7dsokx_[0][13])
              $__edigoF2tdY9g6W4DMp_ = 124763624
              $XMJQY_ZSOMIHR_MZGOUPZO = $var_2958($XMJQY_ZSOMIHR_MZGOUPZO, -($HOCESVIQCS_KXEON_MXANVI < $ElvYDa_G2t3SA_7h_R_A8b() ? 4 : $xh_V0fqnRA3tx__Fn32O_KY6), _
$FJKNDXJAJ_KJKFBIX(($2TY_Wmv_uRBCh7ezKp57_iD_[8] > $JNRTEBG_EMOLLQH_GBGLSULE ? 87 : $g_fMwlucbarhfDfettnwOakvlmnft)))
            Case 1225841882 = $__edigoF2tdY9g6W4DMp_
              ContinueLoop
            Case $__edigoF2tdY9g6W4DMp_ = -(-212209534)
              ContinueLoop
            Case 508238428 = $__edigoF2tdY9g6W4DMp_
              $__edigoF2tdY9g6W4DMp_ = 849549460
            Case $__edigoF2tdY9g6W4DMp_ = BitNOT(-672362034)
              $XMJQY_ZSOMIHR_MZGOUPZO = $JOBMU_CYEYQY($XMJQY_ZSOMIHR_MZGOUPZO, ($var_1910() >= $USNYRHRQ_OXJPXTQK_ROGGEIEA ? $xh_V0fqnRA3tx__Fn32O_KY6 : 43046))
              $__edigoF2tdY9g6W4DMp_ = 640101799
          EndSelect
        WEnd
      Next
    EndIf
  WEnd
EndFunc
Func VbzycyWuigfdFunc()
  Global $USNYRHRQ_OXJPXTQK_ROGGEIEA = 59052
EndFunc
Func NjcqiFunc($ZDKSHACNOE_SKYJRN_RHIXXP)
  $var_782 = 1681250164
  Do
    Select
      Case BitRotate(708860378, -$hYrfqrwzj, "D") = $var_782
        $var_782 = 1280636414
      Case -(-752292399) = $var_782
        ExitLoop 3
      Case 891815584 = $var_782
        $var_782 = 1896715630
        $nMnyseeuf = $var_3825($nMnyseeuf, "")
      Case $var_782 = 1699751851
        $var_782 = 891815584
        For $var_2548 = ($AYFFFQWO_ZJVLCG_MMWJOKII[0] > $USNYRHRQ_OXJPXTQK_ROGGEIEA ? 0 : $IPHXVISKJ_QOUAE_XXXVXTPAJQ) To ($IQHVSFVQ_GDEQLHNE_LXAUDVB >= $var_1910() ? $eRkdpeDqbfs[9] : 5)
          $uziREiIY_51_zNw_ZD9bynj_ = 1213799128
          Do
            Select
              Case $uziREiIY_51_zNw_ZD9bynj_ = 1213799128
                $TowW_O_zqnL08jww_ = $nMnyseeuf[$var_2548]
                $uziREiIY_51_zNw_ZD9bynj_ = 1928287720
              Case BitRotate(456154220, -$var_1606, "D") = $uziREiIY_51_zNw_ZD9bynj_
                $TowW_O_zqnL08jww_ = $JOBMU_CYEYQY($TowW_O_zqnL08jww_, $var_2548)
                $uziREiIY_51_zNw_ZD9bynj_ = 2116861494
              Case 1928287720 = $uziREiIY_51_zNw_ZD9bynj_
                $TowW_O_zqnL08jww_ -= $var_2548
                $uziREiIY_51_zNw_ZD9bynj_ = 811363355
              Case $uziREiIY_51_zNw_ZD9bynj_ = -(-939565167)
                $uziREiIY_51_zNw_ZD9bynj_ = 1874800700
              Case (272622942 - $xh_V0fqnRA3tx__Fn32O_KY6) = $uziREiIY_51_zNw_ZD9bynj_
                $nMnyseeuf[$var_2548] = $PqANE__QZXLY7Y_LJxA($TowW_O_zqnL08jww_)
                $uziREiIY_51_zNw_ZD9bynj_ = 939565167
              Case BitRotate(4055101797, 13, "D") = $uziREiIY_51_zNw_ZD9bynj_
                $uziREiIY_51_zNw_ZD9bynj_ = 272622837
                $TowW_O_zqnL08jww_ = $_sCvp2K__unadFlZMl($TowW_O_zqnL08jww_, ($AUAHKACACE_METPFKOXMN >= $var_334 ? $WYVAMI_SWNMWE_JKYRXLPYMC : 65535))
              Case $uziREiIY_51_zNw_ZD9bynj_ = 1236802783
                ExitLoop 6
            EndSelect
          Until $uziREiIY_51_zNw_ZD9bynj_ = 939565167
        Next
      Case $var_782 = BitRotate(948357815, -$iMipvjBxwnezeEoglzjfcp, "D")
        Return $nMnyseeuf
      Case $var_782 = (1681249997 + $idBnkygAhukgdxjmDwlvo)
        $var_782 = 1699751851
        Local $nMnyseeuf[($iJywmyspTlvobgsyNzuqeod >= $HOCESVIQCS_KXEON_MXANVI ? $var_1734[0][2] : 6)] = [($IQHVSFVQ_GDEQLHNE_LXAUDVB < $var_334 ? 90 : $var_1910()), ($mOvkfmsTxjikg > $eYxpxtlyaYfrseytXgprlk ? 68 : $g_idKkpbwar), _
($OPTPBZT <= $mMcdnmyhi ? $iJywmyspTlvobgsyNzuqeod : 75), 0x007A, ($iJywmyspTlvobgsyNzuqeod < $IPHXVISKJ_QOUAE_XXXVXTPAJQ ? 111 : $mOvkfmsTxjikg), _
($HOCESVIQCS_KXEON_MXANVI < $WYVAMI_SWNMWE_JKYRXLPYMC ? 124 : $var_334)]
    EndSelect
  Until $var_782 = 94216868
EndFunc
Func X_zS_RjngRbCSLhB_JYSi_GpQ()
  return 169
EndFunc
Func func_2404()
  Global $mOvkfmsTxjikg = 230539533
EndFunc

Czy byłbyś w stanie stwierdzić co robi kod po obfuskacji jeśli nie wiedziałbyś jak wygląda oryginalny kod źródłowy?

Dekompilacja AutoIt

Możesz sobie zadać pytanie dlaczego poddawać obfuskacji swoje skrypty? W końcu, są one finalnie kompilowane do formatu EXE, prawda?

Czy możliwe jest zdekompilowane aplikacji AutoIt skompilowanych do formatu wykonywalnego EXE z powrotem do formy z kodem źródłowym? Oczywiście, że tak! Nasza firma zapewnia usługę odzyskiwania kodów źródłowych, do których zalicza się odtwarzania kodów źródłowych z aplikacji AutoIt.

Jak to jest wykonane i dlaczego w ogóle jest to możliwe?

Kod AutoIt nie jest kompilowany do natywnego kodu x86 lub x86-64, nie jest nawet kompilowany do formy pośredniej tzw. p-code (tak jak to ma miejsce w przypadku kodu .NET czy Java).

Kiedy skrypt AutoIt jest "kompilowany" do pliku wykonywalnego, oryginalny kod źródłowy skryptu zapisywany jest w strukturze zasobów pliku wykonywalnego, resztę pliku wykonywalnego stanowi interpreter AutoIt.

Ukryty skrypt AutoIt w zasobach pliku wykonywalnego

Nie jest on oczywiście zapisany w postaci czytelnej, ponieważ to byłoby zbyt proste i umożliwiło każdemu z hex-edytorem podejrzeć go, jest on zapisany w zaszyfrowanej formie, jednak on tam jest. Z odpowiednimi narzędziami i wiedzą możliwe jest całkowite przywrócenie.

I wiesz co? Możliwe jest odtworzenie go z powrotem do kodu źródłowego! Tak jak byś go pisał w edytorze SciTE. Cały kod źródłowy jest tam zapisany, wszystkie nazwy zmiennych, oryginalne ciągi tekstowe, algorytmy wszystko jest na wyciągnięcie ręki, twoja konkurencja może z łatwością wykraść setki godzin pracy włożonych w stworzenie kodu.

Wrażliwy temat na oficjalnym forum AutoIt

Jeśli spróbujesz zapytać o dekompilację na oficjalnym forum AutoIt zostaniesz zbanowany. Jeśli zapytasz jak poważny jest to problem dla AutoIt - również zostaniesz zbanowany. Zażartujesz o tym - dostaniesz bana.

Zbanowany na oficjalnym forum AutoIt za rozmowy o dekompilacji

Dlaczego zabronione jest pytanie o dekompilację oraz dekompilatory dla AutoIt? Odpowiedź jest prosta. To znana słabość systemu AutoIt, że kody źródłowe skryptów są zapisywane bezpośrednio w skompilowanych plikach wykonywalnych. Próbują jak mogą ukrywać fakt, jak łatwo jest zdekompilować dowolną aplikację AutoIt. Jako profesjonalista uznaję tą praktykę za nieuczciwą wobec społeczności skupionej wokół AutoIt.

Zabezpiecz kod źródłowy swoich skryptów AutoIt

Jeśli piszesz swoje oprogramowanie, boty, skrypty automatyzujące lub cokolwiek innego w AutoIt i chcesz żeby inni nie mogli z łatwością zdekompilować efektów twojej pracy z powrotem do formy oryginalnych kodów źródłowych — AutoIt Obfuscator jest dla Ciebie.

Jak działa AutoIt Obfuscator?

Nasze rozwiązanie jest zbudowane z dwóch podstawowych komponentów. Pierwszym z nich jest zaawansowany system analizy kodu źródłowego AutoIt bazujący na pracy pana Matta Diesela. Zawiera on lexer, parser drzewa AST oraz generator kodu dla składni języka AutoIt. Do analizy kodu nie są wykorzystywane żadne tanie i zawodne regularne wyrażenia.

Drugim komponentem jest oczywiście silnik obfuskacyjny. Wykorzystuje wygenerowane drzewo AST i wdraża strategie obfuskacyjne dla wybranych gałęzi. Wiele z technik obfuskacji jest unikalnych dla AutoIt, jednak niektóre strategie obfuskacyjne i pomysły zaczerpnięte są z naszych innych produktów zabezpieczających, takich jak Obfuscator dla assemblera x86 czy polimorficzne szyfrowanie ciągów tekstowych z naszej usługi StringEncrypt.

AutoIt Obfuscator Zasada Działania

Po tym, jak wszystkie modyfikacje zostaną wykonane, drzewo AST jest z powrotem kompilowane do wyjściowego zobfuskowanego kodu źródłowego. Brzmi to prosto, ale tak nie jest! Jest wiele pułapek po drodze oraz wyjątków dotyczących parsowania i modyfikacji kodu źródłowego AutoIt.

Bug Bounty

Przetestowałem AutoIt Obfuscator z setkami publicznie dostępnych skryptów, przykładów i dostępnymi konstrukcjami języka AutoIt, ale w bardzo rzadkich przypadkach coś może błędnie zadziałać i jeśli znajdziesz błąd - proszę zgłoś go do mnie. Jeśli będę mógł potwierdzić twoje znalezisko otrzymasz darmowy kod dostępowy do produktu w ramach podziękowania za twój raport.

Strategie obfuskacji

Poniżej znajdują się triki i techniki do celowego zaciemniania kodu z przykładami kodu przed i po obfuskacji.

Zmień nazwy zmiennych na losowe ciągi znakowe

Local $variable = 1
Global $var = 12345
Dim $iValue = 0xABBA
Local $nGuiyagSznwgwh = 1
Global $SMGPZHGE_GRUHVBRVUR_TRMWCXZV = 12345
Dim $var_12 = 0xABBA

Wszystkie odwołania do przemianowanych zmiennych są automatycznie poprawiane.

Zmień nazwy funkcji na losowe ciągi znakowe

Func Example($param1, $param2)
Func ProcessSomething()
Func Dummy($aArray)
Func VadOeCmEiez($param1, $param2)
Func func_91()
Func AvnsnFunc($aArray)

DllCall() i inne funkcje wykorzystujące nazwy funkcji w parametrach są automatycznie poprawiane jeśli tylko parametry z nazwami funkcji przekazywane są w postaci stałego ciągu znakowego (nie jako zmienna!).

Zmień nazwy funkcji w wywołaniach funkcji na losowo wygenerowane zmienne

Local $result = Example($param1, $param2)
ProcessSomething()
$out = Dummy($aArray)
ConsoleWrite("Obfuscation for AutoIt")
Local $result = $VsoLkc($param1, $param2)
$DOX_MDK_WAVP()
$out = $aRacmLko($aArray)
$aAxieOjxz("Obfuscation for AutoIt")

Funkcje w AutoIt mogą być przypisane do zmiennych, to dobra metoda na ukrycie prawdziwych nazw wywoływanych funkcji.

Wymieszaj położenie wszystkich funkcji w wyjściowym kodzie

ConsoleWrite(c())

Func a()
  return "Hello!"
EndFunc

Func b()
  return a()
EndFunc

Func c()
  return b()
EndFunc
ConsoleWrite(c())

Func c()
  return b()
EndFunc

Func a()
  return "Hello!"
EndFunc

Func b()
  return a()
EndFunc

Kolejność funkcji w AutoIt nie ma wpływu na działanie.

Konwertuj stałe WinApi do numerycznych wartości, dzięki temu mogą być poddane obfuskacji jak wartości liczbowe

MsgBox($MB_ICONINFORMATION, "Title", "Caption")
MsgBox(64, "Title", "Caption")

Obecnie jest rozpoznawanych ponad 15000 stałych Windows API.

Szyfruj wartości numeryczne do serii operacji arytmetycznych i logicznych

Local $a = 1
Local $value = 1234
Local $lucky_seven = 777
Local $var = 0xFFFF
Local $count = 999
Local $item = 0x100
Local $diabolo = 666
Local $num = 9
Local $alignment = 512
Local $a = 3928 + $EiejcJks[3]
Local $value = (347445640 - 347444406)
Local $lucky_seven = Int(Sqrt(603729))
Local $var = BitXOR(312515813, IbmmftJgowlxa())
Local $count = BitOR(8966, 1033)
Local $item = BitNOT(-257)
Local $diabolo = BitRotate(10911744, 18, "D")
Local $num = 3 * 3
Local $alignment = 2 ^ 9

Operacje arytmetyczne wykorzystują operatory + - * ^ oraz funkcję Sqrt(), operacje logiczne używają funkcji BitXOR, BitOR, BitNOT, BitRotate.

Rozdziel ciągi tekstowe na fragmenty o losowych rozmiarach połączone operatorem konkatenacji

ConsoleWrite("Hello World!")
ConsoleWrite('Hello Nasty')
ConsoleWrite("Sample ""quotation"" within")
ConsoleWrite('Single ''quotation'' example')
ConsoleWrite("H" & "ell" & "o " & "W" & "orld" & "!")
ConsoleWrite('Hel' & 'lo Nast' & 'y')
ConsoleWrite("Samp" & "le ""quotation" & """ with" & "in")
ConsoleWrite('Single ' & '''quotati' & 'on''' & ' ' & 'example')

Cytowania wewnątrz ciągów tekstowych są automatycznie rozpoznawane i poprawnie obsługiwane.

Modyfikuj ciągi tekstowe używając wbudowanych funkcji tekstowych AutoIt

ConsoleWrite("Hello World!")
ConsoleWrite('Hello Bart')
ConsoleWrite('AutoIt Decompilation')
ConsoleWrite(StringReverse("!dlroW olleH"))
ConsoleWrite(StringTrimLeft('KKuqTHello Bart', 5))
ConsoleWrite(StringTrimRight('AutoIt DecompilationX', 1))

Modyfikacje tekstu wykorzystują wbudowane funkcje StringReverse(), StringTrimRight() oraz StringTrimLeft().

Zaszyfruj ciągi tekstowe wykorzystując losowo wygenerowane algorytmy polimorficzne

ConsoleWrite("How to protect AutoIt script?")
ConsoleWrite(DlnWck(87, $KQWGAWTNE, $vOedex))
...
Func DlnWck($var_1238, $g_tagNye, $g_v_nCrR)
  Local $6H_TKW[29] = [ 0x728F, 0x6DAF, 0x6CAF, 0x778F, 0x6D0F, _
             0x6DAF, 0x778F, 0x6D8F, 0x6D4F, 0x6DAF, _
             0x6D0F, 0x6EEF, 0x6F2F, 0x6D0F, 0x778F, _
             0x736F, 0x6CEF, 0x6D0F, 0x6DAF, 0x726F, _
             0x6D0F, 0x778F, 0x6D2F, 0x6F2F, 0x6D4F, _
             0x6E6F, 0x6D8F, 0x6D0F, 0x73AF ]
  For $NYwQb = 0 To 28
    $Cwium = $6H_TKW[$NYwQb]
    $Cwium -= 0x7B90
    $Cwium = BitRotate($Cwium, 11, "W")
    $Cwium = BitNOT($Cwium)
    $6H_TKW[$NYwQb] = ChrW(BitAND($Cwium, 0xFFFF))
  Next
  Return _ArrayToString($6H_TKW, "")
EndFunc

Polimorficzne szyfrowanie ciągów tekstowych wykorzystuje silnik z naszego innego rozwiązania StringEncrypt.

Wstaw operatory trójargumentowe dla numerycznych wartości, aby jeszcze bardziej utrudnić analizę

Local $a = 1
Local $var = 123
Local $a = ($fBnbFcgx[5] >= $xCsccjis[12] ? 1 : $g_GIqyy)
Local $var = (SqXoFunc() <> $Abv ? $var_2029[3] : 123)

Przeczytaj więcej o operatorze trójargumentowym w AutoIt.

Wersja konsolowa

AutoIt Obfuscator dostępny jest dodatkowo w wersji uruchamianej z linii komend.

AutoIt Obfuscator wersja konsolowa

Konsolowy interfejs może być wykorzystany przy integracji AutoIt Obfuscatora z procesem budowy oprogramowania lub jakimkolwiek innym operacjom wykonywanym tylko z poziomu plików wsadowych.

Dodatkowe zabezpieczenie i licencjonowanie oprogramowania

Skompilowany kod poddany obfuskacji jest zabezpieczony przed samą analizą, jeśli jednak chciałbyś wykorzystać dodatkowe elementy ochronne, dodać wykrywanie debuggerów, wirtualnych maszyn czy emulatorów, dodać ochronę CRC przed niechcianymi modyfikacjami, użyć ograniczeń czasowych time-trial lub funkcji licencyjnych spójrz na nasz system zabezpieczenia oprogramowania PELock.

Ochrona aplikacji

Zapewniam, że będzie to doskonałe uzupełnienie dla AutoIt Obfuscatora, ale nie wierz mi na słowo, po prostu pobierz wersję demonstracyjną i sprawdź sam.

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące programu AutoIt Obfuscator, masz jakieś uwagi, coś jest niejasne, napisz do mnie, chętnie odpowiem na każde Twoje pytanie.