Zabezpieczenie i Ochrona Oprogramowania

Zabezpieczenie oprogramowania przed złamaniem oraz inżynierią wsteczną z wykorzystaniem metod anty-cracking i anty-debug. Licencjonowanie oparte na kluczach rejestracyjnych z opcją czasowego ograniczenia funkcjonalności.