Artykuły o Inżynierii Wstecznej, Assemblerze i Analizie Malware

Artykuły o inżynierii wstecznej, assemblerze i analizie malware, które napisałem do magazynów programistycznych i zajmujących się bezpieczeństwem komputerowym.

Tytuł Data Update Język Tłumaczenie
Jak zaszyfrować stringi i pliki w kodzie źródłowym? 07/2020 07/2020 Angielski Angielski Polski Polski
Mokry sen pentestera, czyli pentesting na wesoło 07/2020 07/2020 Polski Polski Angielski Angielski
The wet dream of a pentester - funny pentesting 07/2020 07/2020 Angielski Angielski Polski Polski
Narzędzia do inżynierii wstecznej dla aplikacji .NET 07/2020 07/2020 Angielski Angielski Polski Polski
Opis mechanizmu Windows Hot Patching 07/2020 07/2020 Angielski Angielski Polski Polski
Top 10 narzędzi do inżynierii wstecznej 07/2020 07/2020 Angielski Angielski Polski Polski
Optymalizacja kodu assemblera pod względem wielkości 07/2020 07/2020 Angielski Angielski Polski Polski
Trackball Kensington Orbit — Testy i Recenzja 04/2020 04/2020 Polski Polski Angielski Angielski
Kensington Orbit Trackball — Test & Review 04/2020 04/2020 Angielski Angielski Polski Polski
System ochrony oprogramowania przed złamaniem 10/2019 07/2020 Polski Polski Angielski Angielski
Software protection system against cracking 07/2020 07/2020 English English Polish Polish
Wikipedia i dlaczego nie powinieneś jej wspierać finansowo 10/2019 10/2019 Polski Polski Angielski Angielski
Wikipedia and why you shouldn't support it financially 10/2019 10/2019 Angielski Angielski Polski Polski
Jak napisać CrackMe w C++ na konkurs CTF 07/2016 07/2016 Polski Polski Angielski Angielski
How to write a CrackMe for a CTF competition 07/2016 11/2016 Angielski Angielski Polski Polski
Przegląd narzędzi do reverse engineeringu 11/2014 12/2019 Polski Polski Angielski Angielski
Reverse engineering tools review 11/2014 10/2016 Angielski Angielski Polski Polski
Polimorficzne algorytmy szyfrowania 06/2013 12/2016 Polski Polski Angielski Angielski
Polymorphic encryption algorithms 06/2013 12/2016 Angielski Angielski Polski Polski
Anti reverse engineering. Wirusy kontra antywirusy 05/2013 11/2016 Polski Polski Angielski Angielski
Anti reverse engineering. Malware vs Antivirus software 05/2013 11/2016 Angielski Angielski Polski Polski
Przechwytywanie wywołań funkcji w bibliotekach DLL. API hooking w praktyce 03/2013 07/2016 Polski Polski Angielski Angielski
Intercepting DLL libraries calls. API hooking in practice 03/2013 07/2016 Angielski Angielski Polski Polski
Kiedy i jak korzystać z asemblera. Podstawy programowania w asemblerze 05/2002 10/2016 Polski Polski Angielski Angielski
When and how to use an assembler. Assembly programming basics 05/2002 10/2016 Angielski Angielski Polski Polski
Jak utrudnić życie crackerowi. Zabezpieczenia antypirackie dla programistów 09/2002 07/2016 Polski Polski Angielski Angielski
How to make cracker's life harder. Anti piracy protections for programmers 09/2002 07/2016 Angielski Angielski Polski Polski
Kod zniszczenia – analiza malware 12/2004 07/2016 Polski Polski Angielski Angielski
Code of destruction – malware analysis 12/2004 07/2016 Angielski Angielski Polski Polski
Analyse du fonctionnement d'un programme suspect 12/2004 07/2016 Francuski Francuski
Análisis del funcionamiento de programas sospechosos 12/2004 07/2016 Hiszpański Hiszpański
Analýza fungování podezřelého programu 12/2004 07/2016 Czeski Czeski