Kody Źródłowe

SDK, interfejsy Web API oraz inne projekty programistyczne z kodami źródłowymi w językach programowania C/C++, Java, JavaScript, C#, PHP & Python.

Komponenty

PELock SDK i Przykłady Użycia

SDK i setki przykładów użycia z pełnymi kodami źródłowymi dla systemu ochrony i licencjonowania oprogramowania PELock. Przykłady wykorzystania systemu licencyjnego, integracji funkcji zabezpieczających oraz użycie systemu ograniczenia czasowego.

 • C/C++
 • D
 • Delphi
 • PureBasic
 • PowerBASIC
 • MASM
Język Programowania PHP

AutoIt Obfuscator Web API dla PHP

Kody źródłowe interfejsu Web API w języku PHP dla AutoIt Obfuscatora. Możesz go wykorzystać do zabezpieczenia swoich skryptów AutoIt przed analizą, inżynierią wsteczną oraz dekompilacją. Biblioteka jest dostępna jako paczka systemu Packagist.

 • PHP
 • AutoIt
 • Obfuscator
 • Obfuskacja
Język Programowania Java

Dekoder AZTEC 2D dla Java i Maven

Kody źródłowe interfejsu Web API w języku Java dla Dekodera AZTec pozwalającego na dekodowanie danych zapisanych w kodzie AZTEC 2D w formie obrazkowej w dowodzie rejestracyjnym samochodu.

 • Java
 • Maven
 • AZTEC 2D
 • Web API
Język Programowania JavaScript

Dekoder AZTEC 2D dla JS i Node.js

Implementacja interfejsu Web API Dekodera AZTec dla języka skryptowego JavaScript oraz Node.js.

 • JavaScript
 • Node.js
 • AZTEC 2D
 • Web API
Język Programowania C# Sharp

Dekoder AZTEC 2D dla C# i NuGet

Implementacja interfejsu Web API Dekodera AZTec dla języka C# Sharp docelowo przeznaczona dla popularnego menedżera pakietów NuGet.

 • C#
 • NuGet
 • AZTEC 2D
 • Web API
Język Programowania PHP

Dekoder AZTEC 2D dla PHP i Composer

Implementacja interfejsu Web API Dekodera AZTec dla języka skryptowego PHP przeznaczona dla popularnego menedżera Composer.

 • PHP
 • Composer
 • AZTEC 2D
 • Web API
Język Programowania Python

Dekoder AZTEC 2D dla Python i PyPI

Implementacja interfejsu Web API Dekodera AZTec dla języka Python docelowo przeznaczona do wykorzystania poprzez popularny menedżera pakietów PyPI.

 • Python
 • PyPI
 • AZTEC 2D
 • Web API
Język Programowania C/C++

CMemPatch

Prosta klasa w C++ do ładowania, czytania i zapisywania pamięci procesów. Załączony jest przykład wykorzystania klasy do odszyfrowania archiwów danych niegdyś popularnego magazynu demoscenowego HUGI.

 • C/C++
 • WinAPI
 • proces
 • pamięć
 • patchowanie
Język Programowania C/C++

starter

Dzięki tej małej aplikacji możliwe jest załadowanie do pamięci dowolnych binarnych plików i ich bezpośrednie uruchomienie. Przed uruchomieniem, wykonywana jest instrukcja int3 pozwalająca przechwycić w debugerze moment uruchomienia kodu binarnego.

 • C/C++
 • WinAPI
 • proces
 • pamięć
 • debugowanie
Język Programowania C/C++

Przykład Patchowania Plików

Przykład jak patchować (modyfikować) dowolne pliki, używając C++ dla platformy Windows. Patcher sprawdza wszelkie możliwe źródła problemów oraz obsługuje mechanizm Windows Resource Protection.

 • C/C++
 • WinAPI
 • plik
 • patch
 • patchowanie
 • WRP
Język Programowania C# aka C Sharp

Klasa Patchera w C#

Przykład patchowania plików stworzony w C#. Klasa posiada funkcje ułatwiające patchowanie tablic bajtowych, pojedynczych bajtów, liczb, ciągów tekstowych oraz ciągów tekstowych dla aplikacji w Delphi.

 • C#
 • plik
 • patch
 • patchowanie
Język Programowania C/C++

Przykład Prostego Patchowania Plików

Przykład jak modyfikować zawartość dowolnych plików binarnych, wykorzystując C++ dla Windows. To najprostszy przykład patchowania plików jaki można utworzyć w C++, bez żadnych dodatkowych weryfikacji błędów.

 • C/C++
 • WinAPI
 • plik
 • patch
 • patchowanie
PHP Programming Language

Polskie Tłumaczenie dla Question2Answer

Polskie tłumaczenie ostatniej wersji systemu Question2Answer v1.7 i v1.8.

 • PHP
 • Question2Answer
 • tłumaczenie
 • język
 • polski
Assembler

Simple Polymorphic Engine (SPE32)

Prosty silnik polimorficzny przeznaczony do szyfrowania zarówno kodu oraz dowolnych danych. To amatorski projekt, który może być wykorzystany do zaprezentowania czym są silniki polimorficzne.

 • Assembler
 • silnik polimorficzny
 • szyfrowanie
PHP Programming Language

Question2Answer Wtyczka CDN

Mała, aczkolwiek przydatna wtyczka do systemu Question2Answer v1.7 i v1.8, która pozwala na użycie systemu CDN (Content Delivery Network) dla biblioteki JQuery.

 • PHP
 • Question2Answer
 • CDN
 • JQuery
 • wtyczka
Yii Framework

Antyspamerska Forma dla Yii2 Framework

Antyspamerska Forma to zastępczy komponent form dla Yii2 Framework, do tworzenia form, które są niewidoczne w kodzie HTML dla botów spamerskich i narzędzi skanujących strony webowe.

 • PHP
 • Yii Framework
 • antyspam
 • spam boty
Yii Framework

Widget do generowania obrazków w formacie WebP dla Yii2 Framework

ImgOpt to widget optymalizujący rozmiar obrazków dla Yii2 Framework z automatyczną konwersją do formatu WebP ze źródłowych obrazków PNG i JPG.

 • PHP
 • Yii Framework
 • WebP
 • obrazki