Historia Wersji Dekodera AZTec 2D

Historia zmian i poprawek w Dekoderze AZTec służącemu do dekodowania danych zapisanych w polskich dowodach rejestracyjnych.

Historia Web API

v1.0

  • Pierwsze wydanie Web API z rozpoznawaniem obrazów
  • Rozpoznawanie obrazów i zdjęć w formatach PNG i JPG zawierających kody AZTEC 2D
  • SDK i przykłady użycia dla Java, JavaScript (Node.js), C#, PHP, Python
  • Web API opublikowane jako pakiety na popularnych repozytoriach Maven Central Repository, npm, NuGet, Packagist, PyPI

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące Dekodera AZTec, masz jakieś uwagi, coś jest niejasne, napisz do mnie, chętnie odpowiem na każde Twoje pytanie.