JObfuscator Historia Wersji

JObfuscator historia zmian wersji, poprawki błędów w silniku obfuscatora, w kliencie dla Windows, interfejsie WebAPI, zmiany w SDK.

Historia silnika

v1.10 - 09.08.2022

 • Poprawiono błąd w kolejności deklaracji zmiennych przy wykorzystaniu obfuskacji zmieniającej linearną ścieżkę wykonywania kodu (dziękuję Yi Wu)
 • Automatycznie dodawana adnotacja dla środowiska IntelliJ @SuppressWarnings(InstanceVariableMayNotBeInitialized) przy obfuskacji ścieżki kodu

v1.09 - 06.02.2022

 • Poprawiony błąd w obsłudze adnotacji, który powodował nieprawidłowe działanie obfuskacji polegającej na szyfrowaniu stringów

v1.08 - 19.10.2021

 • Poprawiono zmienianie nazw metod wewnątrz tej samej klasy

v1.07 - 17.08.2021

 • Ulepszono obfuskację polegającą na przenoszeniu wartości typu integer do tablic, poprzez generowanie wielowymiarowych tablic np. int[][] var_3035 = { { 65535 }, { 01, 02, 0b0 } };
 • Ulepszono obfuskację polegającą na przenoszeniu wartości typu double do tablic, poprzez generowanie wielowymiarowych tablic np. double[][][] O_ZzBf7_4tcNvh_c = { { { 2.8 } }, { { 1.3 } }, { { 0.06, 3.7, 65535.8 } } };

v1.06 - 16.08.2021

 • Poprawiono obfuskację ścieżki wykonywania kodu (na nielinearną), poprzez dodanie dodatkowych losowych elementów, takich jak m.in. losowe pętle while(...) {} lub do {} while(...) {}

v1.05 - 14.08.2021

 • Unikanie wartości NaN w obfuskacji polegającej na szyfrowaniu wartości typu integer
 • Wszystkie generowane wartości typu integer są losowo zapisywane w systemach decymalnym, heksadecymalnym, binarnym lub oktalnym np. int[] mSjhhzs = { 010, 0x01BA7, 0x51, 1521, 0b1100 };

v1.04 - 05.08.2021

 • Nowa strategia obfuskacyjna polegająca na szyfrowaniu wszystkich wartości typu integer wykorzystując ponad 15 zmiennoprzecinkowych funkcji matematycznych z klasy java.lang.Math.*
 • Nowa strategia obfuskacyjna polegajaca na przenoszeniu wartości liczbowych typu double do tablic
 • Unikanie zmian nazw metod oznaczonych adnotacją @Override
 • Obfuskacja stringów poprzez ich szyfrowanie domyślnie wykorzystuje teraz więcej instrukcji szyfrujących
 • Wielostopniowe wykonywanie obfuskacji polegającej na przenoszeniu wartości typu integer oraz double do tablic

v1.03 - 31.07.2021

 • Niektóre wartości typu integer nie były poprawnie ekstrahowane dla strategii obfuskacyjnej polegającej na przenoszeniu wartości liczbowych do tablic
 • Wielopoziomowa obfuskacja wyekstrahowanych wartości liczbowych do tablic (do losowej liczby tablic, o typach double i integer)

v1.02 - 30.07.2021

 • Strategia obfuskacyjna polegajaca na przenoszeniu wartości liczbowych typu integer do tablic, zamiast zapisywanych tam wartości integer, zapisuje je jako typ double, aby zapobiec deobfuskacji przez popularne dekompilatory Javy np. double[] var_2597 = new double[]{13.898355719807563D, 65535.73657403742D, ... };

v1.01 - 28.07.2021

 • Nowa strategia obfuskacyjna. Dla każdej metody wyekstrahuj wszystkie możliwe wartości liczbowe i przenieś je do tablicy. To sprawia, że analiza jest trudniejsza, ponieważ wymaga wyszukiwania po indeksach w tabeli każdej wartości numerycznej.

v1.0 - 25.07.2021

 • Pierwsze wydanie pod roboczym tytułem "Nie od razu Rzym zbudowano"
 • Zmień linearną ścieżkę wykonywania kodu na nielinearną wersję
 • Zmień nazwy zmiennych na losowe ciągi znakowe
 • Zmień nazwy metod na losowe ciągi znakowe
 • Wymieszaj położenie wszystkich metod w wyjściowym kodzie
 • Zaszyfruj ciągi tekstowe wykorzystując losowo wygenerowane algorytmy polimorficzne

Historia wersji

v1.04 - 05.08.2021

 • Wszystkie programy (Windows, Linux) i pakiety SDKs (PHP oraz Python) zaktualizowane, z obsługą nowych strategii obfuskacyjnych /IntsMathCrypt oraz /DblsToArrays

v1.01 - 28.07.2021

 • Wszystkie programy (Windows, Linux) i pakiety SDKs (PHP oraz Python) zaktualizowane, z obsługą nowej strategii obfuskacyjnej /IntsToArrays

v1.0 - 25.07.2021

JObfuscator v1.0 główne okienko
 • Pierwsze wydanie
 • Klient okienkowy dla Windows
 • Wersja konsolowa kompatybilna z Windows i Linux (Mono)
 • Klient WebAPI z przykładami użycia w PHP i Python

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące obfuskatora JObfuscator, masz jakieś uwagi, coś jest niejasne, napisz do mnie, chętnie odpowiem na każde Twoje pytanie.