Historia wersji exe kompresora .netshrink

Czy wiedziałeś, że możesz zabezpieczyć na hasło swoją aplikację .NET dla Windows, Linux korzystając z .netshrinka?

Historia wersji

v2.8

 • Dodano obsługę aplikacji WPF
 • Programy ładujące zostały przepisane, aby uniknąć błędnej detekcji przez oprogramowanie antywirusowe
 • Porzucona została obsługa .NET Framework v1 i v1.1

v2.7

 • dodane podpisywanie kodu sygnaturą Strong-Name
 • dodane podpisywanie kodu certyfikatem cyfrowym (obsługa podwójnych podpisów, kompatybilnych z Windows 10)

v2.6

 • biblioteka Cecil zaktualizowana do najnowszej wersji
 • główny plik .netshrink-a oraz plik instalatora cyfrowo podpisane
 • dodano domyslną datę funkcjonowania skompresowanych aplikacji w trybie demo (7 dni)
 • poprawiono drobne błędy w GUI

v2.5

 • dodano wykrywanie .NET 4.5
 • poprawiono mechanizmy wykrywania wersji .NET Framework
 • usunieto błędy programu ładującego dla aplikacji .NET 4.x
 • usunięto błedy w Drag&Drop

v2.4

 • wykrywanie zainstalowanego .NET Framework (korzystając z natywnego loadera)
 • poprawione przetwarzanie parametrów podawanych z linii komend
 • dodana sekcja ze znanymi problemami w pliku pomocy
 • drobne poprawki

v2.3

 • dodana obsługa plików projektów
 • dodana lista lokalnie zapisanych haseł
 • usunięto błędy obsługi 64 bitowych aplikacji

v2.2

 • zachowywanie oryginalnej architektury CPU w skompresowanych plikach
 • poprawione uruchamianie assemblies ze ścieżek UNC (udziały sieciowe)

v2.1

 • dołączanie wirtualnych bibliotek DLL do pojedynczego pliku wykonywalnego
 • wykrywanie narzędzi do łamania i rozpakowywania aplikacji
 • tworzenie kopii zapasowych
 • zachowywanie oryginalnej nazwy, praw autorskich i nazwy firmy oryginalnego assembly

v2.01

 • wykrywanie już skompresowanych aplikacji
 • inne drobne błędy poprawione

v2.0

 • zachowywanie wszystkich zasobów aplikacji (ikony, pliki manifest etc.)
 • kompresja aplikacji konsolowych
 • obsługa aplikacji .NET Framework w wersjach 3.0, 3.5 i 4.0
 • automatyczne wykrywanie używanej wersji .NET Framework
 • zaktualizowane okna dialogowe do wprowadzania hasła
 • wprowadzanie hasła dla zabezpieczonych aplikacji bezpośrednio z linii komend
 • inne drobne błędy poprawione
 • plik pomocy zaktualizowany do formatu .chm

v1.0

 • pierwsza publiczna wersja

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące programu .netshrink, masz jakieś uwagi, coś jest niejasne, napisz do mnie, chętnie odpowiem na każde Twoje pytanie.