Historia wersji PELocka

Zobacz jak zmieniał się PELock na przestrzeni lat, jakie metody zabezpieczeń oprogramowania zostały dodane, co było ulepszane oraz poprawiane.

Historia wersji

v2.11

 • Zabezpieczenie z linii komend z parametrem /auto zabezpieczy wszystkie pliki znajdujące się na liście projektu (wcześniej zabezpieczany był tylko pierwszy plik)
 • Dodano język francuski interfejsu użytkownika (dziękuję Terry)

v2.1

Pliki

 • Wszystkie binaria (instalator, PELock, generator kluczy DLL) zostały ponownie podpisane cyfrowo z wykorzystaniem cyfrowego certyfikatu Thawte. W dużym skrócie - nasza poprzednia firma od certyfikatów - StartCOM została zbanowana najpierw przez wszystkie główne przeglądarki internetowe a w 2019 w Microsoft Windows z powodu ich nieuczciwych praktyk biznesowych (wystawianie certyfikatów z cofniętą datą) i ich główny certyfikat tzw. CA został wycofany, co poskutkowało zablokowaniem uruchamiania oprogramowania podpisanego cyfrowo przez ich certyfikaty (niezależnie od tego, że certyfikaty były nadal ważne do końca 2019 roku, jak w naszym wypadku). Mieliśmy ogromne problemy w uzyskaniu nowego certyfikatu od firmy COMODO / Sectigo z powodu ich idiotycznej polityki weryfikacyjnej, która wymagała od nas bycia wylistowanym w komercyjnym biznesowym katalogu DUNS (koszt listingu to 1600 USD) lub posiadać niebieską tarczę weryfikacji w listingu na Google Maps (pomimo tego, że ten program nie jest już kontynuowany, bo wymagał aby mieć połączone konto Google Business z już niedziałającym kontem Google+...). Próbowałem uzyskać ten certyfikat przez ponad 3 tygodnie od firmy COMODO bez rezultatu, pomimo dostarczenia im tony legalnych papierów firmowych, notarialnie podpisanych, rachunków firmowych, a i tak nie chcieli wystawić certyfikatu. W końcu postanowiłem spróbować uzyskać go od firmy Thawte i po prostej biznesowej weryfikacji i 2 dniach oczekiwania, został nam on wystawiony. Chciałbym przeprosić wszystkich klientów za powstałe niedogodności przez ten czas, kiedy nie mogliście korzystać z naszego oprogramowania.

v2.09

Silnik

 • Poprawiono obsługę plików wykonywalnych Delphi oraz C++Builder wykorzystujących opóźnione ładowanie importów.

SDK

 • Dodano nową funkcję systemu licencyjnego IsKeyHardwareIdLocked do sprawdzania czy klucz został zablkowany na sprzętowy identyfikator, wszystkie pakiety SDK oraz przykłady użycia zostały zaktualizowane.

v2.08

Silnik

 • Funkcja API do sprawdzania statusu klucza GetKeyStatus zwracała niepoprawne rezultaty gdy włączony był system ograniczenia czasowego. Dziękuję Kevinowi za zgłoszenie tego błędu.

v2.07

Silnik

 • Zaktualizowany kod loadera w celu uniknięcia fałszywych detekcji antywirusowych
 • Poprawiono działanie funkcji API ograniczenia czasowego, tak aby zwracały wartość PELOCK_TRIAL_ABSENT zgodnie z dokumentacją

v2.06

Interfejs

 • Dodano domyślne ukrywanie i pokazywanie hasła w okienkach dialogowych przy zabezpieczaniu pliku na hasło
 • Dodano wyświetlanie opcjonalnej informacji co spowodowało detekcję przy wykorzystaniu elementów Aktywnej Ochrony
 • Poprawne zapisywanie tytułów dla komunikatów ostrzegawczych w opcjach wykrywania debuggera i innych

v2.05

Silnik

 • Komunikaty z informacją o brakującym kluczu są poprawnie wyświetlane w przypadku użycia opcji "Nie uruchamiaj aplikacji bez klucza"

Wtyczki

v2.04

Interfejs

 • poprawione wklejanie sprzętowego identyfikatora w okieneku dodawania nowego użytkownika

v2.03

Silnik

 • usunięty błąd w API systemu licencyjnego odpowiedzialnego za odczyt sprzętowych identyfikatorów

v2.02

Silnik

 • usunięty błąd powodujący zawieszanie się przy dodawaniu wirtualnych bibliotek DLL
 • poprawiona obsługa bibliotek DLL z domyślnie ustawionymi opcjami konfiguracyjnymi
 • naprawione przekazywanie parametrów funkcji callback w konwencji stdcall

v2.01

Silnik

 • usunięty błąd w obsłudze relokacji dla plików wykorzystujących mechanizm ASLR

v2.0

Zabezpieczenia

 • nowy silnik metamorficzny
 • nowy wielowarstwowy silnik polimorficzny
 • nowe wielowątkowe zabezpieczenie
 • ochrona pliku aplikacji przed modyfikacjami
 • emulacja standardowych funkcji WinApi
 • generowanie białego szumu wywołaniami funkcji WinApi
 • wgrywanie obrazu pliku pod losowy adres bazowy
 • ochrona tabeli inicjalizacyjnej dla aplikacji Delphi
 • zapobieganie uruchomieniu dwóch kopii tej samej aplikacji
 • wykrywanie obecności wirtualnych maszyn
 • aktywna ochrona z własną listą niepożądanych narzędzi
 • dodatkowe opcje zapisu hasła chroniącego zaszyfrowany plik do Rejestru Windows
 • możliwość wprowadzenia hasła z linii komend
 • opcja pozwalająca wyłączyć szyfrowanie danych aplikacji wedle hasła
 • ukrywanie klas obiektów COM
 • wykrywanie programów śledzących interfejsy COM
 • wykrywanie snifferów sieciowych
 • ochrona entrypoint'a przed programami śledzącymi
 • dodana wyszukiwarka makr, pozwalająca przeanalizować poprawność umieszczenia markerów SDK
 • nowe makra PELOCK_CHECKPOINT i PELOCK_CPUID
 • funkcje inicjalizujące PELOCK_INIT_CALLBACK
 • makro ochrony pamięci PELOCK_MEMORY_GAP
 • chronione wartości liczbowe PELOCK_DWORD
 • wykrywanie stanu zabezpieczenia przez funkcje IsPELockPresent
 • funkcje szyfrujące dane EncryptData / DecryptData
 • funkcje szyfrujące pamięć procesu EncryptMemory / DecryptMemory
 • możliwość wyłączenia obsługi wybranych makr
 • system znaków wodnych (watermarks)
 • znaki wodne w formie makr PELOCK_WATERMARK
 • opcja uruchamiania aplikacji tylko w wybranych krajach
 • przekazywanie domyślnych parametrów w linii komend
 • zabezpieczanie aplikacji usług systemu Windows (tzw. services)
 • możliwość wyłączenia ochrony DEP dla zabezpieczanych aplikacji
 • opcja do sprawdzania praw administracyjnych
 • możliwość wyłączenia wizualnych tematów do wyświetlania aplikacji
 • dodana kompatybilność z hookami oprogramowania Kaspersky Anti-Virus
 • pełna kompatybilność zabezpieczonych aplikacji z najnowszymi systemami Windows XP SP2 (32 bit), Windows XP (64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit) i Windows 10 (32/64 bit)

System licencyjny

 • NOWY SYSTEM LICENCYJNY
 • funkcje API systemu licencyjnego obsługują oprócz ciągów ANSI, ciągi UNICODE
 • zwiększony limit rozmiaru nazwy użytkownika do 8192 znaków (8 kB)
 • możliwość zapisu kluczy licencyjnych w rejestrze Windows (dodatkowy format kluczy)
 • kompresja plików kluczy licencyjnych do formatu ZIP
 • funkcja do sprawdzania statusu klucza licencyjnego
 • nowe opcje pozwalające stworzyć czasowo ograniczoną aplikację
 • usuwanie lokalnych danych rejestracyjnych z Rejestru Windows
 • dodatkowa funkcja API, pozwalająca wczytać klucz licencyjny z bufora pamięci
 • odczytywanie z klucza licencyjnego 16 dowolnie ustawionych wartości liczbowych
 • możliwość ustawienia nazwy użytkownika, poprzez przeciągnięcie pliku zawierającego informację o użytkowniku (dowolne rozszerzenie) na okno projektu
 • usuwanie pustych znaków z końca nazwy użytkownika
 • opcjonalne szyfrowanie wszystkich danych klucza według identyfikatora sprzętowego
 • automatyczne sortowanie nazw użytkowników projektu (alfabetycznie)
 • poprawiona obsługa wgrywania plików/projektów z linii komend
 • opcja wyświetlania obrazków, wyświetlania komunikatów oraz otwierania stron internetowych na początku i na końcu działania zabezpieczonej aplikacji w przypadku braku danych licencyjnych
 • możliwość wczytania listy użytkowników z innego pliku projektu lub zaimportowania z pliku CSV
 • procedura pozwalająca wyłączyć klucz licencyjny
 • możliwość przeładowania klucza licencyjnego z domyślnych lokalizacji
 • możliwość ustawienia własnej procedury identyfikatora sprzętowego
 • możliwość odczytu czasu wykorzystania klucza licencyjnego w bieżącej sesji programu
 • większa kontrola nad makrami i wybranymi funkcjami systemu SDK

Generator kluczy

 • całkowicie nowy generator kluczy
 • generator kluczy cgi-bin dla systemu Linux
 • przykłady w PHP jak generować klucze online

SDK

 • nowe i udoskonalone przykłady dla C, C++, Delphi, Lazarus, PureBasic, PowerBasic, D, MASM
 • obsługa kompilatorów MinGW / GCC dla Windows, Pelles C, PowerBASIC (uaktualnione pliki nagłówkowe)
 • klasa CPELock dla języka C++
 • komponent TPELock dla Delphi
 • klasa PELock dla języka D

Interfejs

 • nowe okno opcji
 • okno z globalnymi opcjami
 • możliwość zmiany rozmiaru okna aplikacji
 • możliwość zmiany języka aplikacji bez potrzeby ponownego uruchamiania programu
 • dodana lista ostatnio używanych plików, wystarczy kliknąć przycisk oznaczony ◀, albo kliknąć prawym klawiszem myszy na belkę z nazwą pliku, aby otworzyć menu z listą ostatnio używanych plików
 • automatyczne wypełnianie pola zawierającego sprzętowy identyfikator, gdy użytkownik zaznaczy tą opcję, a w schowku będzie znajdował się poprawny ciąg znaków identyfikatora, zostanie on automatycznie ustawiony w okienku edycyjnym identyfikatora sprzętowego
 • uaktualniony dział FAQ (m.in. optymalizacja kompilatora i makra DEMO w MS Visual C++ / Borland C++ / Delphi)
 • usunięty problem z wyświetlaniem elementów, przy włączonych dużych fontach w systemie (120 DPI i wzwyż)
 • usunięty problem z błędnie wyświetlanymi dymkami pomocy
 • ikony zamiast przycisków "Edytuj"
 • automatyczne uzupełnianie ścieżek plików, URL i katalogów w wybranych polach edycyjnych
 • dodatkowe parametry linii komend

Kompresja

 • domyślnie używany jest rodzaj kompresji typu solid w celu osiągnięcia lepszych rezultatów kompresji
 • automatyczne testowanie wszystkich algorytmów kompresji w celu wybrania najlepszego
 • możliwość całkowitego wyłączenia kompresji danych aplikacji
 • możliwość wyłączenia kompresji zasobów
 • dodana możliwość wyboru rodzajów zasobów, które mają zostać poddane kompresji lub też nie
 • dodane różne algorytmy kompresji, włączając QuickLZ, UCL, zlib, miniLZO, HLZ, BriefLZ, JCALG1 and Mini-LZ
 • możliwość wykorzystania własnej biblioteki kompresji
 • losowy dobór algorytmu kompresji

Inne

 • generowanie plików wyjściowych przyjaznych oprogramowaniu antywirusowemu
 • tworzenie plików wsadowych pozwalających odtworzyć zabezpieczony plik z kopii zapasowej
 • zapisywanie plików zapasowych do wybranego katalogu
 • cyfrowe podpisywanie zabezpieczonych aplikacji (wsparcie dla podwójnych podpisów)
 • wsparcie dla plików wykorzystujących technolgie anty-exploitacyjne CFGuard oraz SAFESEH
 • w pełni kompatybilna obsługa funkcji TLS Callbacks
 • zachowywanie daty zabezpieczanego pliku
 • zachowywanie atrybutów zabezpieczanego pliku
 • zachowywanie oryginalnego identyfikatora strefy bezpieczeństwa
 • powiadomienia dźwiękowe
 • wykorzystanie zdalnego systemu licencyjnego do poprawnej pracy PELock'a
 • wyświetlanie ekranu powitalnego podczas uruchamiania i zamykania zabezpieczonej aplikacji
 • wykrywanie plików chronionych przez mechanizm Windows File Protection (WFP)
 • opcja używaj mocy tylko jednego procesora
 • ustawianie priorytetu zabezpieczanego procesu oraz samego loadera
 • opcja opóźnij uruchomienie aplikacji
 • zamykanie systemu Windows po zamknięciu zabezpieczonej aplikacji
 • usunięte problemy z wyciekaniem pamięci (z ang. memory leaks)
 • przepisany kod przywracający pliki z kopii zapasowej
 • łączenie pustych sekcji w wynikowym pliku
 • wypełnianie odstępów między sekcjami przypadkowymi bajtami
 • wyrównywanie rozmiaru loadera do wartości file align
 • opcja pozwalająca na usuwanie struktury eksportowanych funkcji
 • statyczne ładowanie bibliotek aplikacji
 • nazwa opcji "Usuwaj dodatkowe dane z końca pliku" zamieniona na "Zachowaj dodatkowe dane z końca pliku", dodatkowo zawiera nowe opcje, pozwalające określić w jaki sposób mają być obsługiwane nadmiarowe dane (emulacja)
 • możliwość dodania na koniec zabezpieczonej aplikacji własnego pliku
 • możliwość rozszerzenia rozmiaru pliku do dowolnej wielkości
 • obsługa aplikacji ze ścieżkami UNC (mechanizm WebDAV) do bibliotek dynamicznych DLL w tabeli importów
 • obsługa plików konfiguracyjnych i projektów większych niz 64 kB niezależnie od systemu operacyjnego

v1.06

 • opcja ochrony kodu wewnątrz aplikacji
 • dodatkowe zabezpieczenie aktywna ochrona
 • funkcja pozwalająca odczytać datę wygaśnięcia klucza
 • nowe opcje automatycznie zabezpieczaj po wgraniu pliku oraz zakończ działanie po udanym zabezpieczeniu pliku
 • możliwość zapisu zawartości okna logowania do pliku
 • poprawiona ochrona na hasło

v1.05

 • możliwość tworzenia sprzętowych identyfikatorów kluczy licencyjnych
 • nowe makra CLEAR_START i CLEAR_END służące do zamazywania kodu
 • dodatkowe opcje przy optymalizacji nagłówka dos
 • nowa opcja usuwaj dodatkowe dane z końca pliku
 • możliwość ustawienia stopnia kompresji
 • możliwość zabezpieczania pliku na hasło
 • zewnętrzny generator kluczy KEYGEN.dll

v1.04

 • obsługa dodatkowych danych klucza
 • możliwość tworzenia tymczasowych kluczy licencyjnych
 • ochrona aplikacji przed jej "zrzucaniem" z pamięci

v1.03

 • dodano obsługę markerów CRYPT_START i CRYPT_END
 • dodatkowe metody anty-debug
 • automatyczne kojarzenie plików .plk z PELockiem

v1.02

 • dodane wykrywanie monitorów Filemon i Regmon
 • dodana obsługa z linii komend, przykład "pelock c:\plik_projektu.plk", "pelock e:\plik.exe"
 • poprawione przykłady dla delphi

v1.01

 • angielska wersja pliku pomocy
 • usunięto kilka błędów

v1.0

 • pierwsza oficjalna wersja PELock-a

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące oprogramowania PELock, masz jakieś uwagi, coś jest niejasne, napisz do mnie, chętnie odpowiem na każde Twoje pytanie.