AutoIt Obfuscator Historia Wersji

AutoIt Obfuscator historia zmian wersji, poprawki błędów w silniku obfuscatora, w kliencie dla Windows oraz w interfejsie WebAPI.

Historia silnika

v1.9

v1.8

v1.7

 • Poprawiona obsługa ustawiania właściwości obiektów COM np. $ocrypt.CryptAlgorithm = "aes"

v1.6

 • Dodane generowanie wzorców anty-deobfuskacyjnych wyrażeń regularnych w celu utrudnienia automatycznej deobfuskacji prostymi metodami szukaj i zastąp, takich jak zaprezentowanych w tym artykule
 • Poprawiona obsługa bloków komentarzy #cs i #ce (dzięki Kao)

v1.5

 • Długo oczekiwana aktualizacja parsera, dodajaca obsługę wywoływania metod obiektów COM np. komponentów WMI $objWMIService.ExecQuery(...) oraz obsługa właściwości tychże obiektów np. MsgBox($objItem.FreeSpace).

v1.4

 • Poprawiona obsługa funckji FileInstall(). Jej pierwszy parametr musi być ciągiem tekstowym i obecnie jest on zachowywany jako taki w zobfusfukowanym kodzie.

v1.3

 • Poprawna obsługa słowa kluczowego Null

v1.2

 • Dodana nowa strategia obfuskacyjna pozwalająca zmienić linearną ścieżkę wykonywania kodu na nielinearną wersję
 • Dodano automatyczne usuwanie dyrektyw #Region oraz #EndRegion
 • Wiele wewnętrznych zmian i poprawek błędów

v1.11

 • Nowa strategia obfuskacyjna - wymieszaj położenie wszystkich funkcji w wyjściowym kodzie

v1.1

 • Ogromna poprawa prędkości działania, uzyskana poprzez przepisanie silnika parsującego AST

v1.01

 • Zastrzeżone nazwy zmiennych systemowych $CmdLine oraz $CmdLineRaw nie są zmieniane

v1.0

 • Pierwsze wydanie

Historia wersji

v1.4

AutoIt Obfuscator wersja konsolowa uruchomiona na Linuxie
 • Aktualizacja wszystkich wersji klienckich, dodana obsługa anty-deobfuskacyjnych wzrorców wyrażeń regularnych

v1.3

AutoIt Obfuscator v1.3 główne okno w systemie Ubuntu Linux
 • Możliwe jest uruchomienie zarówno wersji okienkowej jak i konsolowej w najnowszej wersji środowiska

v1.2

AutoIt Obfuscator v1.2 główne okno
 • Obsługa nowej strategii obfuskacyjnej zmieniającej code flow
 • Aktualizacja SDK PHP
 • Poprawione zapisywanie dodatkowych opcji w Rejestrze Windows

v1.1

AutoIt Obfuscator v1.1 main window
 • Obsługa nowej strategii obfuskacyjnej
 • Aktualizacja SDK PHP
 • Poprawiony opis parametru z kodem aktywacyjnym w wersji konsolowej, poprawny to /ActivationCode, a był błędnie opisany jako /ActivationKey

v1.0

AutoIt Obfuscator v1.0 main window
 • Pierwsze wydanie
 • Klient okienkowy dla Windows
 • Wersja konsolowa kompatybilna z Windows i Linux (Mono)
 • Klient WebAPI z przykładami użycia w PHP

Masz pytania?

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące programu AutoIt Obfuscator, masz jakieś uwagi, coś jest niejasne, napisz do mnie, chętnie odpowiem na każde Twoje pytanie.