Odblokowanie pliku Excel XLS z nieznanym hasłem z zabezpieczeniem LockXLS

Usługa polegająca na odblokowaniu zabezpieczonego na nieznane hasło skoroszytu Excela XLS, nałożone poprzez system zabezpieczający LockXLS.

Skoroszyt XLS zabezpieczony na hasło

Czasami zdarza się, że natrafimy na skoroszyty stworzone w Excelu, które są zabezpieczone na hasło. Bez jego podania nie jest możliwe nawet otworzenie skoroszytu.

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań wykorzystywanych do tego celu jest oprogramowanie LockXLS. Pozwala ono na zabezpieczenie skoroszytów Excela i ich dystrybucję w formie pliku wykonywalnego EXE bez możliwości edycji kodu i zmian w samym skoroszycie.

Plik XLS zabezpieczony na hasło przez system LockXLS
Plik XLS zabezpieczony na hasło przez system LockXLS

Po uruchomieniu tak zabezpieczonego skoroszytu, konieczne jest wpisanie hasła dostępu, które pozwoli na koszytanie ze skoroszytu.

Rozwiązanie

Nasza firma oferuje rozwiązanie polegające na usunięciu hasła i odtworzeniu oryginalnego skoroszytu XLS z zabezpieczonej kopii. Odtworzony skoroszyt może być ponownie edytowany.

Czas

Szacunkowy czas wykonania usługi od 1-7 dni roboczych.

Koszty

Koszty ustalane są indywidualnie po wstępnej analizie z uwzględnieniem dodatkowych prac, które mogą pojawić się w przypadku niestandardowych rozwiązań.

Masz pytania?

Jeśli chcesz zlecić tą usługę — napisz do mnie, z miłą chęcią odpowiem na wszystkie Twoje pytania.